Tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2023 của Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn

Tính đến giữa tháng 9/2023, sản lượng điện sản xuất ước đạt 495 triệu kWh, đạt 59,73% kế hoạch của năm 2023, tình hình sản xuất điện trong Công ty đảm bảo được yêu cầu về an toàn, ổn định, không để xảy ra sự cố, các Tổ máy vận hành theo phương thức huy động của A0.

Các chỉ tiêu kỹ thuật bao gồm: tỉ lệ tự dùng, hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy do sự cố, tỉ lệ dừng máy do bảo dưỡng, suất sự cố luôn đáp ứng kế hoạch giao năm 2023.

Từ ngày 03/8/2023 lưu lượng về hồ tăng đột biến, Qc tuần thứ 2 của tháng 8 phân bổ thấp hơn so với thực phát, các tuần còn lại phân bổ phù hợp so với thực phát. Với việc phải duy trì mực nước hồ không quá cao trình 150m theo Quy trình vận hành, TSHPCo đã phải vận hành tối đa từ ngày 03/8/2023 trong điều kiện giá thị trường rất thấp (chủ yếu 1 đồng).

Để đối phó với tình hình thủy văn bất lợi và khai thác tối đa hiệu quả lượng nước về hồ trong các tháng cuối năm, TSHPCo đã họp và đề xuất với Ban PCTT TKCN và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đồng thời có văn bản gửi Bộ công thương đề nghị điều chỉnh quy trình đơn hồ trong đó đề nghị nâng mực nước trước lũ lên cao trình 155.0m.

Theo dự báo tình hình tài chính năm 2023 của TSHPCo rất khó khăn do lãi suất đồng USD tăng nhanh, hiện nay lãi suất đồng USD gần 6% (cao hơn  gần gấp đôi so với lãi suất trong phương án giá điện là 3,75%), bên cạnh đó tình hình thủy văn bất lợi từ cuối năm 2022 đến nay, lưu lượng nước về hồ các tháng đầu năm 2023 giảm rất thấp và dự báo tình hình lưu lượng nước về các tháng cuối năm còn thấp hơn so với TBNN.

Trong thời gian từ nay đến cuối năm 2023, Công ty đang phối hợp chặt chẽ với Nhà thầu và Tư vấn giám sát thực hiện triển khai các công việc thuộc danh mục sửa chữa lớn hạng mục xử lý và gia cố hạ lưu đập khu vực V (đợt 2), đảm bảo tiến độ EVNGENCO 2  giao./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *