Thủy điện Trung Sơn kiểm tra thực địa dòng chảy thoát lũ hạ du đập đảm bảo an toàn mùa lũ năm 2024

Thực hiện quy định công tác an toàn trong Tổng công ty Phát điện 2; Quy chế phối hợp giữa  Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa (PCTT & TKCN và PTDS) và Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn trong vận hành hồ chứa thủy điện Trung Sơn; Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 của Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn.

Để đảm bảo an toàn trong mùa lũ năm 2024, ngày 04/7/2024 Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn đã phối hợp với chính quyền địa phương (UBND) các xã Trung Sơn, Thành Sơn, Trung Thành huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa kiểm tra thực địa hiện trạng dòng chảy thoát lũ từ hạ lưu đập thủy điện Trung Sơn đến thượng lưu nhà máy thủy điện Thành Sơn để có biện pháp kịp thời xử lý các vi phạm, lấn chiếm nhằm đảm bảo điều tiết lũ  hồ chứa(xả lũ) an toàn, đồng thời ngăn ngừa và hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra cho hạ lưu trong mùa mưa lũ năm 2024.

Đoàn  kiểm tra thực địa dòng chảy thoát lũ hạ du sông Mã

Đoàn đã đi kiểm tra thực địa cho thấy dòng chảy hiện tại đảm bảo an toàn thoát lũ, tuy nhiên có một vài lều quán, nhà tạm và khu chăn nuôi gia súc được xây dựng tại các vị trí ven sông Mã sẽ không đảm bảo bảo an toàn, dễ sạt lở khi có mưa, lũ. (đảm bảo an toàn tính mạng con người và tài sản của người dân trong mùa mưa lũ năm 2024.)

Để đảm bảo an toàn tính mạng con người và tài sản của người dân trong mùa mưa lũ năm 2024 sau khi kiểm tra các bên thống nhất như sau:

Chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến người dân có biện pháp gia cố, di dời nhà cửa khỏi vị trí nguy hiểm, không xây nhà, dựng lều quán tại các vị trí dễ sạt lở ven sông Mã  không cho các phương tiện giao thông vận tải thủy (tàu, thuyền, bè…) và người vào phạm vi 400m tính từ hạ lưu đập (tại bản Co Me, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa – đã có biển cấm).

Thủy điện Trung Sơn có trách nhiệm nhiệm tuân thủ Quy trình vận hành hồ chứa đã được Bộ Công Thương phê duyệt, thực hiện nghiêm các lệnh vận hành hồ chứa của Trưởng Ban Chỉ huy Ban (Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự) PCTT & TKCN và PTDS) tỉnh Thanh Hóa, để chống lũ cho hạ du theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã, thực hiện các thông báo, hiệu lệnh cảnh báo khi điều tiết lũ hồ chứa theo quy định.

Đoàn kiểm tra thực địa dòng chảy thoát lũ hạ du họp đánh giá

Đây là công việc định kỳ nằm trong kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm của Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn. Sự chủ động, chuẩn bị chu đáo và được sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương trong công tác PCTT&TKCN đã giúp Công ty vẫn hành an toàn trong những năm qua và là cơ sở để thủy điện Trung Sơn tiếp tục vận hành an toàn, thực hiện tốt công tác PCTT& TKCN năm 2024./.

                                                                   Tin & ảnh: Lỷ Trung Sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *