Thủy điện Trung Sơn hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất điện 6 tháng đầu năm 2022

        Bước vào năm 2022, nhu cầu tiêu thụ điện có dấu hiệu tăng trưởng trở lại khi các hoạt động kinh tế – xã hội dần được khôi phục,  GDP 6 tháng tăng 7,72%.

       Tình hình thủy văn các tháng đầu năm 2022 có nhiều thuận lợi, Bình quân lưu lượng về hồ Trung Sơn 06 tháng đầu năm là 177 m3/s (đạt 175% so với kế hoạch, đạt 260% so với năm 2021 và đạt 172% so với TBNN).

          Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo và sự quyết tâm của  CBCNV, công tác đại tu tổ máy H1, H2  đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị theo phương án kỹ thuật và lịch sửa chữa được Tổng công ty Phát điện 2 và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia phê duyệt. Tiến độ hoàn thành sớm hơn 1 tuần so với kế hoạch. Đảm bảo khả dụng tối đa các tổ máy, tận dụng lượng nước về hồ tốt và các chu kỳ có giá thị trường cao trong mùa khô. Đồng thời 4 tổ máy vận hành an toàn, ổn định, theo đúng phương thức vận hành của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0).

        Sản lượng điện phát 6 tháng là 406,22 triệu kWh, đạt 189% kế hoạch 06 tháng và đạt 46% kế hoạch năm, tăng 108% so với cùng kỳ 2021.

        Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cũng như hệ số khả dụng, tỷ lệ điện tự dùng, tỷ lệ ngừng máy do sự cố, tỷ lệ ngừng máy bảo dưỡng, doanh thu đều đạt kế hoạch được giao, công tác an toàn được đảm bảo.

           Đánh giá những cơ hội và thách thức trong các tháng cuối năm, công ty tiếp tục định hướng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”,  phấn đấu phát đạt sản lượng điện kế hoạch năm EVNGENCO2 giao (875 triệu kWh), đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn.

Tin và ảnh: P3-TSHPCo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *