Thuỷ điện Trung Sơn hoàn thành kế hoạch sản lượng điện năm 2022

Vào lúc 8h, ngày  03/10/2022, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn đã sản xuất được 875 triệu kWh điện, hoàn thành kế hoạch sản lượng do Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) giao năm 2022 (875 triệu kWh) trước gần 3 tháng, đưa tổng sản lượng điện lũy kế từ khi đi vào sản xuất đến nay đạt gần 3 tỷ kWh điện.

Việc “về đích sớm” kế hoạch sản xuất điện năm 2022 thể hiện nỗ lực rất lớn của toàn thể CBCNN cũng như sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo trong quản lý vận hành, góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu mà EVNGENCO2  giao cũng như mục tiêu Công ty đã đề ra trong năm 2022.

Để có được kết quả này, ngoài yếu tố thủy văn thuận lợi, công tác quản lý kỹ thuật, sữa chữa lớn tổ máy H1, H2 đã được công ty thực hiện tốt. Các tổ máy luôn vận hành an toàn, ổn định, không để xẩy ra sự cố, đảo đảm phương thức vận hành theo huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia.

Bên cạnh chỉ tiêu về sản lượng điện thì các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác như: Tỷ lệ điện tự dùng, hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy sự cố, tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng của Công ty đến thời điểm hiện tại đều đạt và vượt, dự kiến các chỉ tiêu đến cuối năm đều vượt kế hoạch EVNGENCO2 giao.

Công tác dự báo bám sát tình hình thủy văn trên lưu vực,  báo cáo số liệu cho các cơ quan chức năng theo quy định đã góp phần Vận hành điều tiết hồ chứa trong mùa lũ năm 2022 đảm bảo an toàn, hiệu quả tuân thủ nghiêm các quy định do  Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương ban hành.

Trong thời gian từ nay đến cuối năm 2022. Công ty thực hiện các công tác chuẩn bị đại tu tổ máy H3 và H4 vào đầu năm 2023. Đảm bảo tích nước hồ chứa để phục vụ cấp nước tưới tiêu và phát điện trong năm tới.

Dự kiến đến cuối năm 2022, Công ty sẽ sản xuất điện được 1.026  triệu kWh, vượt 17% kế hoạch EVNGENCO2 giao./.

Tin và bài: Phòng KHVT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *