Thông cáo báo chí Tổng công ty Phát điện 2

Thông cáo báo chí Tổng công ty Phát điện 2

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2Thông cáo báo chí về tình hình SXKD-ĐTXD tháng 08/2020 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 9/2020

1. Tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doang trong tháng 08/2020

Sản lượng điện sản xuất thực hiện tháng 8/2020 của toàn EVNGENCO 2 là 1.253,732 triệu kWh, đạt 96,34% kế hoạch tháng, giảm 6,56% so với cùng kỳ 2019. Như vậy, trong 08 tháng đầu năm, tổng sản lượng điện của toàn EVNGENCO 2 thực hiện được 12.042,258 triệu kWh, đạt 62,30% kế hoạch năm, tăng 5,47% so với cùng kỳ 2019. Trong đó: Khối thủy điện HTPT và 100% vốn thực hiện: 979,460 triệu kWh, đạt 43,09% kế hoạch năm, tăng 7,74% so với cùng kỳ 2019; Khối thủy điện các CTCP thực hiện: 802,487 triệu kWh, đạt 51,87% kế hoạch năm, tăng 0,29% so với cùng kỳ 2019; Khối nhiệt điện than thực hiện: 9.691,865 triệu kWh, đạt 69,43% kế hoạch năm, tăng 3,48% so với cùng kỳ 2019; Khối nhiệt điện dầu thực hiện 568,447 triệu kWh, đạt 36,65% kế hoạch năm.

Nhìn chung, trong tháng 8/2020, lưu lượng nước về các hồ thủy điện của Tổng công ty có cải thiện do ảnh hưởng của mưa giông kéo dài trên cả nước. Tuy vậy, ngoại trừ các hồ thủy điện Sông Bung 2 và A Vương có lưu lượng nước về tốt hơn giá trị trung bình nhiều năm (TBNN) với tần suất đạt từ 6% ~ 41%, các hồ thuỷ điện còn lại có lưu lượng nước về thấp hơn giá trị TBNN, tần suất nước về ở mức trung bình kém dao động từ 79% ~ 99%. Các nhà máy thủy điện chủ yếu khai thác theo lưu lượng nước về và kế hoạch điều tiết để đảm bảo ràng buộc về yêu cầu cấp nước hạ du của các địa phương.

Công tác đảm bảo nhiên liệu phục vụ sản xuất điện vẫn luôn được EVNGENCO 2 quan tâm. Để đảm bảo lượng than phục vụ sản xuất điện năm 2020, EVNGENCO 2 tiếp tục chỉ đạo các Đơn vị làm việc với các nhà cung cấp để đảm bảo đủ than phục vụ sản xuất điện trong năm 2020.

Về đầu tư và xây dựng: TĐ Trung Sơn trong tháng 08/2020, Tổng công ty đã trình EVN về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn TMĐT của Dự án và đề nghị TSHPCo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình báo cáo quyết toán phần còn lại trước ngày 20/9/2020; TĐ Sông Bung 2:  Hiện đang tiếp tục tập trung công tác quyết toán giai đoạn 2 và làm việc với các nhà thầu liên quan để thống nhất phương án bồi thường sự cố hầm dẫn dòng. Về phương án thiết kế xử lý đảm bảo an toàn lâu dài tuyến Đường ống áp lực (giai đoạn 2.3) đã được Ban ASB2 trình Tổng công ty xem xét vào ngày 31/8/2020 theo tờ trình 609/TTr-ASB2. Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2: Hoàn tất lập/thẩm định BCNCKT hiệu chỉnh và trình HĐTV EVNGENCO 2 xem xét theo tờ trình 2868/TTrEVNGENCO 2 vào ngày 25/8/2020; Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện Quảng Trị và vùng hạ du: Đang triển khai công tác bê tông thân đập, mặt cong đập tràn, tường thượng lưu đập đạt 73% khối lượng; đồng thời đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công đào hầm dẫn nước, thi công xây rãnh gia cố mái Kênh dẫn; Điện gió Hướng Phùng 1: Ngày 03/9/2020, HĐTV EVNGENCO 2 đã có quyết định số 111/QĐ-HĐTV về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và đề nghị Ban ASB2 khẩn trương hoàn thiện HSMT gói thầu EPC của Dự án để trình Tổng công ty thẩm định, phê duyệt; Hạng mục Đường dây đấu nối 110 kV Hướng Phùng – Lao BảoBan ASB2 đã hoàn tất đánh giá HSĐX tài chính gói thầu tư vấn thiết kế hạng mục Đường dây đấu nối 110 kV Hướng Phùng – Lao Bảo và trình kết quả LCNT vào ngày 26/8/2020; Về Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B: Ngày 27/8/2020, Tổng công ty đã có quyết định 251/QĐ-EVNGENCO 2 phê duyệt đề cương, dự toán và điều khoản tham chiếu công tác tư vấn lập BCNCKT cho Dự án, hiện Ban AOM đang triển khai lập KHLCNT; Về Dự án Ô Môn V: Đã phối hợp với PECC1 hoàn tất lập báo cáo nghiên cứu khả năng bổ sung quy hoạch cho dự án và trình HĐTV EVNGENCO 2 xem xét theo tờ trình 2902/TTr-EVNGENCO 2 vào ngày 27/8/2020; Về Dự án Phả Lại 3: Tổng công ty đã báo cáo EVN về công tác bổ sung quy hoạch dự án nhiệt điện Phả Lại 3 theo báo cáo số 2932/BC-EVNGENCO 2 vào ngày 31/8/2020; Các dự án Điện mặt trời nổi trên lòng hồ thủy điện: Ngày 01/9/2020, Tập đoàn đã trình Bộ Công Thương tờ trình số 5903/TTr-EVN v/v bổ sung quy hoạch và thực hiện đầu tư các dự án điện mặt trời nổi trên các hồ thủy điện của EVN và các GENCO.

Về công tác cổ phần hóa (CPH): Sau khi xem xét phương án CPH đã hoàn thiện theo nội dung cuộc họp Ban chỉ đạo CPH ngày 03/8/2020, Tập đoàn đã trình UBQLVNN tờ trình số 5845/TTr-EVN ngày 28/8/2020 v/v thông qua phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – EVNGENCO 2 và Ban chỉ đạo CPH đã có báo cáo số 5845/BC-EVN ngày 28/8/2020 về việc thẩm định phương án CPH gửi UBQLVNN xem xét, thông qua. Hiện đang tiếp tục bám sát UBQLVNN để sớm thông qua, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các công tác khác: Thực hiện theo chỉ thị 5288/CT-EVN của Tập đoàn Tổng công ty cũng đã có văn bản phổ biến đến các đơn vị đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính; quản lý văn bản điện tử, lập hồ sơ công việc và tài liệu lưu trữ trong EVN. Tổng công ty cũng đã tham gia hội nghị trực tuyến tập huấn phổ biến các quy định về công tác văn phòng và cải cách hành chính trong EVN; tham gia buổi làm việc của đồng chí Bộ trưởng Bộ TT&TT với EVN về ứng dụng các thành tựu của cuộc CMCN 4.0 và định hướng Chuyển đổi số doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng đã hoàn tất báo cáo EVN về nội dung triển khai và chương trình hội nhập, hợp tác quốc tế của EVNGENCO 2 giai đoạn 2018-2025; Tổng kết thực hiện các chỉ thị về công tác pháp chế và các nội dung thuộc Chủ đề năm trong tháng 08/2020 như tình hình thực hiện kiểm toán năng lượng tại các NMNĐ, tình hình thực hiện đo đặc tuyến tổ máy phát điện của NMNĐ than.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19 bùng phát trở lại, Tổng công ty Phát điện 2 đã trao tặng 250 triệu đồng cho UBMTTQVN tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Nam trong tháng 8 vừa qua.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ trong tháng 09/2020

Trong tháng 09/2020, với sản lượng điện sản xuất dự kiến ở mức 978 triệu kWh, EVNGENCO 2 sẽ tập trung tăng cường công tác quản lý kỹ thuật các tổ máy nhằm đảm bảo vận hành an toàn liên tục, tin cậy theo huy động của điều độ Quốc gia, đảm bảo khả dụng các tổ máy (đặc biệt là các tổ máy nhiệt điện) và đáp ứng theo huy động của A0. Rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để có thể triển khai các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án CPH. Chuẩn bị các nội dung để tham gia Hội nghị đấu thầu EVN năm 2020. Nghiên cứu triển khai nâng cấp, cải tạo các hệ thống xử lý khí thải các NMNĐ đáp ứng các quy chuẩn về môi trường theo chỉ đạo của EVN. Hoàn tất lựa chọn đơn vị tổ chức khóa đào tạo kỹ năng lãnh đạo trong kỷ nguyên CMCN 4.0 cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý trong Tổng công ty. Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nhằm đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 được Tập đoàn giao. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển SXKD trong trạng thái “bình thường mới”.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng (Tổ Truyền thông) – Tổng Công ty Phát điện 2;
Email: truyenthonggenco2@gmail.com 
Điện thoại: 0292.6517.196;   Fax: 0292.6255.500
Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong – P.Trà Nóc – Q.Bình Thủy – TP. Cần Thơ.

Trích link: https://evngenco2.vn/vi/news/thong-cao-bao-chi/thong-cao-bao-chi-tong-cong-ty-phat-dien-2-886.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *