Thông cáo báo chí tình hình thực hiện SXKD – ĐTXD tại EVNGENCO2 tháng 4/2024 và nhiệm vụ công tác tháng 5/2024

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT ĐIỆN VÀ ĐTXD THÁNG 4/2024
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5/2024
————————

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT ĐIỆN VÀ ĐTXD THÁNG 4/2024:
1. Sản lượng điện sản xuất tháng 4/2024:
Toàn EVNGENCO2 thực hiện được 1.547,64 tr.kWh, đạt 109,27% kế hoạch tháng, tăng 20,21% so với cùng kỳ 2023.
Trong 4 tháng đầu năm 2024, toàn EVNGENCO2 thực hiện được 5.374,54 tr.kWh, đạt 107,85% kế hoạch 04 tháng, đạt 33,04% kế hoạch năm, tăng 18,59% so với cùng kỳ 2023.
Nhìn chung, trong tháng 4 tháng đầu năm 2024, các Đơn vị vận hành an toàn và tin cậy; các nhà máy thủy điện thực hiện đúng quy định, quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, bám sát phương thức vận hành của A0.

2. Tình hình triển khai các dự án nguồn điện:

–  Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện Quảng Trị và vùng hạ du: Hiện đang thực hiện thủ tục thanh quyết toán/thanh lý các hợp đồng với Nhà thầu theo quy định.
– Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B: Hợp đồng bán khí Lô B NMNĐ Ô Môn I đã được EVNGENCO2 và PVN đã ký kết hợp đồng vào ngày 28/03/2024. Tổng công ty sẽ tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, có ý kiến với cấp có thẩm quyền nhằm đảm bảo việc vận hành và tiêu thụ hết lượng khí bao tiêu của các NMĐ, đảm bảo thống nhất và đồng bộ trong cả chuỗi dự án. Bên cạnh đó, Tổng công ty đang tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi công tác chuẩn bị đầu tư dự án.
– Các điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2 và Hướng Phùng 1: Tổng công ty đã hoàn tất thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư, xác định phương án triển khai tiếp theo và đang trình Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét. Hiện đang tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Quảng Trị đồng ý gia hạn tiến độ và thời gian thực hiện đối với các dự án.

II. KẾ HOẠCH THÁNG 5/2024
1. Về sản xuất điện

Với sản lượng điện sản xuất dự kiến trong tháng 5 ở mức 1.589 tr.kWh. Tổng công ty sẽ tập trung thực hiện các công tác sau: Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật các tổ máy nhằm đảm bảo vận hành an toàn liên tục, tin cậy, đảm bảo khả dụng cao các tổ máy (đặc biệt là các tổ máy nhiệt điện); chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu (than, dầu…), vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia, đặc biệt trong mùa khô 2024; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật để giảm suất sự cố, tập trung nhân lực thực hiện công tác sửa chữa nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng; các nhà máy nhiệt điện than khẩn trương khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết (nếu có) để đảm bảo công suất định mức và khả dụng tổ máy từ tháng 5 đến hết tháng 7 nhằm đáp ứng huy động của điều độ Quốc gia. Các Đơn vị thủy điện: căn cứ tình hình thực tế và dự báo về nguồn nước, lập kế hoạch khai thác vận hành hiệu quả và đảm bảo cấp nước hạ du.
Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nhằm đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

2. Về các dự án nguồn
– Dự án Mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công trình Thuỷ lợi – Thuỷ điện Quảng Trị và vùng hạ du: Thực hiện thủ tục thanh quyết toán/thanh lý các hợp đồng với Nhà thầu theo quy định.
– Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B: triển khai các bước tiếp theo sau khi được Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi.
– Dự án Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2: Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận đồng ý gia hạn tiến độ và thời gian thực hiện đối với Giấy chứng nhận đầu tư.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng (Tổ Truyền thông) – Tổng Công ty Phát điện 2;
Email: truyenthonggenco2@gmail.com
Điện thoại: 0292.246.1507;   Fax: 0292.6255.500
Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong – P.Trà Nóc – Q.Bình Thủy – TP. Cần Thơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *