Thông báo: Về việc huỷ kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá Xe ô tô đã qua sử dụng của Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn

Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp V/v hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Căn cứ thông báo số 486/TB-TĐTS ngày 08/5/2023 của Công ty TNHH MTV thuỷ điện Trung Sơn (TSHPCo) V/v thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản Xe ô tô đã qua sử dụng;

TSHPCo thông báo tới các đơn vị về việc huỷ kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá Xe ô tô đã qua sử dụng của Công ty như sau:

  1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:

      – Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn.

      – Địa chỉ: Tầng 1, Tầng 2, tòa nhà N07-B1, khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

  1. Tên tài sản đấu giá

       – Xe ô tô đã qua sử dụng của Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn.

       – Tổng giá khởi điểm: 75.000.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu đồng)

      – Lý do huỷ thầu: Tổ chức đấu giá được TSHPCo lựa chọn tổ chức thực hiện bán đấu giá xe ô tô không tham gia, thực hiện thương thảo hợp đồng theo  địa chỉ và thời gian như thư mời thương thảo của TSHPCo số 534/KHVT-TĐTS ngày 19/5/2023.

Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *