Nhà máy thuỷ điện Trung Sơn vận hành ổn định sau đại tu tổ máy H1, H2 theo phương pháp RCM

Sau 5 năm vận hành theo phê duyệt của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), những tháng đầu năm 2022 Nhà máy Thủy điện Trung Sơn đã tiến hành công tác sửa chữa lớn tổ máy H1, H2.

Tổ máy H2 được đại tu trong tháng 3 và tháng 4-2022

Với sự phối hợp của Trung tâm dịch vụ kỹ thuật – Công ty CP thuỷ điện A Vương, tổ máy H1 đã thực hiện đại tu từ ngày 20-2 đến ngày 19-3; tổ máy H2 cũng hoàn thành đại tu trong thời gian từ ngày 29-3 đến ngày 25-4, vượt 2 ngày so với kế hoạch phê duyệt.

Các hạng mục đại tu tổ máy H1, H2 bao gồm: Sửa chữa, bảo dưỡng khối thiết bị của tổ máy tính từ cửa nhận nước đến cửa xả hạ lưu, ngăn lộ trạm phân phối 220 kV và khoảng vượt… ; thí nghiệm và sửa chữa các tồn tại khiếm khuyết của hệ thống thiết bị được phát hiện trong quá trình vận hành cũng như trong quá trình dừng tổ máy kiểm tra. Quá trình thực hiện đại tu tổ máy H1, H2 được thực hiện theo phương pháp sửa chữa, bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy RCM (Reliability Centered Maintenace) nhằm phân tích, đánh giá tình trạng hệ thống/thiết bị để lựa chọn cách thức bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy cho nhà máy thủy điện.

Thí nghiệm, vệ sinh tủ máy cắt đầu cực tổ máy H2

Sau khi tiến hành đại tu, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các thiết bị hư hỏng, thí nghiệm đạt kết quả tốt, Nhà máy Thủy điện Trung Sơn đã vận hành ổn định.

Trung Sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *