Nâng cao hiệu quả trong quản lý và thực hiện công tác đấu thầu tại Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn

Thời gian qua, công tác đấu thầu tại Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đạt được một số kết quả tích cực. TSHPCo đã tổ chức triển khai thực hiện các gói thầu đảm bảo tuân thủ các quy định, từ việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến tổ chức đấu thầu…

Hàng năm, TSHPCo được Tổng công ty phát điện 2 – Công ty Cổ phần giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính – đầu tư xây dựng. Trên cơ sở kế hoạch được giao, TSHPCo đã thực hiện công tác lựa chọn các đơn vị Nhà thầu đủ năng lực về tài chính và kinh nghiệm, thực hiện các gói thầu đúng tiến độ, hiệu quả và tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu luôn đạt >10%. TSHPCo luôn tuân thủ các quy định của Nhà nước, EVN, EVNGENCO2 trong quá trình lựa chọn Nhà thầu.

Việc lựa chọn Nhà thầu thực hiện các gói thầu tại đơn vị được TSHPCo tổ chức đăng tải và thực hiện 100% các gói thầu theo hình thức đấu thầu qua mạng; việc áp dụng đấu thầu qua mạng mang lại tính minh bạch hóa các thông tin trong đấu thầu, giúp quá trình lựa chọn nhà thầu diễn ra công khai, minh bạch và công bằng và đạt được hiệu quả kinh tế phù hợp xu thế và lộ trình trong đấu thầu của Chính phủ và Bộ KH&ĐT quy định. Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn luôn chủ động phổ biến, quán triệt rộng rãi đến tất cả cán bộ nhân viên những người tham gia hoạt động đấu thầu phải luôn tuân thủ Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác đấu thầu và các hướng dẫn của EVN, EVNGENCO2.

Các gói thầu tại TSHPCo đều được lập theo đúng quy định, đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch, tạo sự bình đẳng, đã khuyến khích được các Nhà thầu có kinh nghiệm, năng lực tham gia dự thầu, góp một phần không nhỏ vào việc sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh đã được Tổng công ty phê duyệt. Phần lớn các nhà thầu trúng thầu  được lựa chọn đều đảm bảo thi công hoàn thành đúng tiến độ công trình theo kế hoạch được phê duyệt.

Trong thời gian tới Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn sẽ cử các cán bộ chuyên môn tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về đấu thầu để các cán bộ chuyên môn kịp thời nắm bắt được các quy định mới liên quan đến công tác đấu thầu và nắm rõ một số lưu ý quan trọng khi thực hiện hồ sơ.

Tin bài: Phòng KHVT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *