Khó khăn, thách thức đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng điện năm 2023

Nhà máy thủy điện Trung Sơn được Tổng công ty Phát điện 2 giao sản lượng điện sản xuất kế hoạch năm 2023 là 829 triệu kWh cùng với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh.

Năm 2023 tiếp tục là một năm đầy khó khăn thách thức, ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, khu vực Nhà máy thủy điện Trung Sơn nắng nóng kéo dài, lưu lượng trung bình về hồ thủy điện Trung Sơn thấp hơn rất nhiều so với trung bình nhiều năm. Hồ chứa thủy điện Trung Sơn từ tháng 01 đến tháng 07/2023, hồ chứa liên tục vận hành với mực nước chết dưới 150m.

Hồ chứa thủy điện Trung Sơn dưới mực nước chết 150m (tháng 04/2023)

Trong 2 tháng cuối năm 2023, dự báo lưu lượng nước về hồ tiếp tục giảm thấp, dẫn đến thách thức rất lớn trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, lực lượng nhân viên vận hành, sửa chữa của Công ty còn ít và hiện tại đang thiếu hụt một số chức danh. Điều đó đòi hỏi Cán bộ công nhân viên (CBCNV) Phân xưởng Vận hành xác định cần phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn tin cậy và hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng, kinh tế kỹ thuật được giao.

Trực vận hành tại Phòng Điều khiển trung tâm
Ghi chép, tính toán các số liệu vận hành

Trước những khó khăn thách thức đó, Lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các Phòng /Phân xưởng luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao, chủ động theo dõi tình hình thủy văn, lượng mưa trong lưu vực hồ chứa để nắm bắt và dự báo lưu lượng nước về hồ đồng thời phối hợp chặt chẽ và thông tin thường xuyên đến các đơn vị liên quan và các cấp có thẩm quyền để đưa ra các phương án sử dụng nguồn nước một cách hiệu quả, không để thiếu nước cho các mục đích dân sinh, kinh tế của khu vực hạ du lòng hồ.

Tính đến ngày 25/10/2023, sản lượng điện sản xuất là 636,7 triệu kWh (đạt 76,8% kế hoạch năm 2023).

Trong 2 tháng cuối năm 2023, Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn quyết tâm, nỗ lực cao nhất, đảm bảo vận hành nhà máy ổn định, an toàn, nâng cao hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023

Tin và Ảnh: Phòng KHVT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *