Kết quả vận hành Hồ chứa thủy điện Trung Sơn trong mùa lũ năm 2023

Năm 2023, ảnh hưởng của hiện tượng ENSO nên lượng mưa thấp hơn trung bình niều năm do đó hầu hết thời gian nhà máy phải vận hành phát điện với cao trình mực nước hồ dưới mực nước chết (cao trình 150m). Trong mùa lũ năm 2023 khu vực hồ chứa thủy điện Trung Sơn chỉ có 01 đợt lũ từ ngày 03/8/2023 đến 13/8/2023.

Toàn cảnh hồ chứa thủy điện Trung Sơn

Công tác vận hành hồ chứa tuân thủ các quy định của Quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Mã ban hành kèm theo Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 13/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Trung Sơn được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2788/QĐ-BCT ngày 12/9/2019, Kế hoạch hành động khẩn cấp (EPP) đã được UBND tỉnh Thanh Hóa và UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt và Quy chế phối hợp giữa Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự (PCTT, TKCN &PTDS) tỉnh Thanh Hóa và TSHPCo;

Trong năm đã Cung cấp thông tin, báo cáo kịp thời, chính xác cho BCH PCTT, TKCN & PTDS tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Hòa Bình và các cơ quan liên quan theo quy định của Nghị định số 114/2018/NĐ-CP và các quy định hiện hành;

Đã Thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương, các chủ đập phía hạ du có khả năng bị ảnh hưởng do xả lũ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình để thông báo cho người dân trước khi vận hành xả lũ theo lệnh của Ban chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS tỉnh Thanh Hóa.

Đã Phát các hiệu lệnh cảnh báo cho người dân vùng hạ du trước khi vận hành xả lũ theo các quy ước hiệu lệnh cảnh báo đã thống nhất với chính quyền địa phương và đã được tuyên truyền phổ biến cho các cấp chính quyền và người dân địa phương vùng hạ du đập áp dụng EPP;

Ban chỉ huy PCTT&TKCN của TSHPCo đã tổ chức ứng trực 24h/24 h trong mùa lũ để chỉ đạo điều hành công tác PCTT&TKCN;

Đội xung kích PCTT&TKCN của TSHPCo ứng trực 24h/24h trong các đợt lũ triển khai xử lý kịp thời theo các tình huống đã được diễn tập trong Phương án ứng phó thiên tai công trình thủy điện Trung Sơn đã được phê duyệt;

Công tác vận hành nhà máy trong mùa lũ

Trong mùa mưa lũ qua, Công tác vận hành hồ chứa tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Mã cũng như các quy định các văn bản quy phạm Pháp luật hiện hành, góp phần cắt/giảm/làm chậm lũ cho hạ du không để xảy ra sự cố mất an toàn cho người dân vùng hạ du đập do thủy điện Trung Sơn vận hành điều tiết lũ trong mùa lũ năm 2023; Kết quả quan trắc và kiểm tra đến ngày 20/11/2023 các hạng mục công trình đầu mối không phát hiện bất thường, các giá trị quan trắc nhỏ hơn giới hạn cho phép, công trình ở trạng thái làm việc bình thường, tin cậy và an toàn.

Tin và Ảnh: Phòng KTAT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *