Gần 100 cán bộ được tập huấn về chương trình tái định cư, sinh kế thủy điện Trung Sơn

[:vi]Với mục đích trang bị cho cán bộ  từ cấp thôn bản đến cấp xã, huyện của các địa phương bị ảnh hưởng bởi dự án thủy điện Trung Sơn cũng như nhóm cán bộ  làm công tác xã hội, sinh kế của công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) những  kiến thức và kỹ năng về các chương trình tái định cư, sinh kế và phát triển dân tộc thiểu số của dự án để có đủ năng lực, phương pháp và kỹ năng chuyên nghiệp trong việc lập kế hoạch, tổ chức triển khai và quản lý các hoạt động  sinh kế, tái định cư tại địa phương góp phần thành công  vào việc  tăng cường tính bền vững của dự án.
Từ ngày 17-22/8/2013 TSHPCo  đã tổ chức 3 lớp  tập huấn nâng cao năng lực cho các bên tham gia thực hiện  chương trình tái định cư, khôi phục sinh kế và phát triển dân tộc thiểu số dự án thủy điện Trung Sơn. Chương trình tập huấn do đơn vị tư vấn là công ty TNHH nghiên cứu thị trường và phát triển cộng đồng thực hiện. Đây cũng là cơ hội để các học viên chia sẻ những kinh nghiệm, những cách làm hay tại địa phương  về công tác sinh kế, tái định cư  nhằm đảm được tiến độ  xây dựng dự án, góp phần  ổn định và  phát triển kinh tế xã hội của các địa phương bị ảnh hưởng.
Dưới đây là một số hình ảnh của khóa tập huấn:

Ông Nguyễn Trường Chinh, phụ trách phòng Đền bù-GPMB, TSHPCo phát biểu khai mạc chương trình tập huấn

Ông Trần Hồng Kỳ (trái), đồng chủ nhiệm dự án thủy điện Trung Sơn của ngân hàng thế giới phát biểu tại hội nghị

Các học viên thảo luận theo nhóm các chủ đề khác nhau về chương trình sinh kế, tái định cư của dự án thủy điện Trung Sơn

Các nhóm trình bày kết quả thảo luận

Các học viên được tập huấn các kỹ năng tư vấn cho cộng đồng

[:]