Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác vận hành, bảo trì tại Nhà máy Thủy điện Trung Sơn

Công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, đặc biệt là sửa chữa lớn (SCL) đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo tổ máy phát điện vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, đạt hiệu suất cao. TSHPCo triển khai và thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong công tác vận hành, bảo trì bằng phương án sửa chữa bảo dưỡng, đại tu tổ máy theo phương pháp RCM (Reliability Centered Maintenace)

RCM (Reliability Centered Maintenance) là quy trình hướng dẫn phương pháp quản lý hiệu suất tài sản thông qua việc xây dựng lịch sửa chữa, bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy cho hệ thống, thiết bị. Đây là phương pháp quản trị tiên tiến, được áp dụng trên thế giới và được Tập đoàn Điện lực Việt Nam TSHPCo đã triển khai thực hiện ứng dụng  đại tu tổ máy theo phương pháp RCM (Reliability Centered Maintenace) tại đơn vị.

Việc áp dụng phương pháp RCM  đã giúp Công ty hoàn thành sửa chữa lớn 2 tổ máy H1, H2 năm 2022 vượt tiến độ, đảm bảo độ tin cậy và vận hành an toàn…v.v. Đồng thời công ty cũng đã đồng bộ tất cả các dữ liệu và các hệ thông thiết bị phụ trợ lên phân hệ RCM (sửa chữa tập trung vào độ tin cậy) của phần mềm PMIS. Đặc biệt, việc phân tích đánh giá RCM dựa trên các phân tích chế độ sự cố và hiệu quả kinh tế bao gồm: Xác suất sự cố và tính toán độ tin cậy của hệ thống; Xác định các nhiệm vụ bảo trì thích hợp để giải quyết từng chế độ hư hỏng và hậu quả của nó; Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý vận hành 02 tổ máy.

Khi áp dụng mô hình chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cũng gặp phải một số khó khăn nhất định như: chuyển đổi số sẽ mất rất nhiều thời gian, phải chuẩn bị đội ngũ có năng lực để theo kịp sự thay đổi công nghệ và chuyển đổi số sẽ làm thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và giao tiếp với nhau trong công việc …

Tuy nhiên với những hiệu quả tích cực mà chuyển đổi số mang lại, trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để ứng dụng mô hình chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị./.

 Một số hình ảnh thực hiện

Sơ đồ tổng quan RCM

Sơ đồ tổng quan RCM
Phần mềm PMIS thể hiện Sơ đồ quyết định RCM
Bảo dưỡng ổ hướng Tuabin tổ máy H1
Đại tu Tổ máy H2
Bảo dưỡng tủ máy cắt đầu cực tổ máy H2
Thí nghiệm máy cắt 220kV

PXVH-VP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.