Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội Bổ sung (SESIA)

[:vi]Dự án Thủy điện Trung Sơn là dự án đa mục tiêu gồm phát điện, chống lũ và cấp nước. Dự án sẽ xây dựng một đập mới cao 88m tạo ra hồ chứa có dung tích 348 triệu m3, ở với mực nước dâng bình thường 160m. Nhà máy điện với công suất 260 MW (gồm 4 tổ máy, mỗi tổ 65 MW), sẽ cung cấp bình quân 1056…

1. MÔ TẢ DỰ ÁN
1.1. Mục đích của Dự án
Dự án Thủy điện Trung Sơn là dự án đa mục tiêu gồm phát điện, chống lũ và cấp nước. Dự án sẽ xây dựng một đập mới cao 88m tạo ra hồ chứa có dung tích 348 triệu m3, ở với mực nước dâng bình thường 160m. Nhà máy điện với công suất 260 MW (gồm 4 tổ máy, mỗi tổ 65 MW), sẽ cung cấp bình quân 1056 GWh mỗi năm vào lưới điện quốc gia, góp phần làm giảm bớt tình hình thiếu điện và phát triển kinh tế. Hồ thủy điện sẽ điều tiết chế độ dòng chảy, góp phần giảm lũ cho khu vực hạ lưu sông Mã thuộc tỉnh Thanh Hóa. Đập cũng sẽ cung cấp nước để đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, nông nghiệp, các ngành du lịch, hàng hải và nuôi trồng thủy sản. Dự án cũng sẽ xây dựng đường vào công trình dài 22km từ Co Lương thuộc tỉnh Hòa Bình tới vị trí đập tại xã Trung Sơn. Tuyến đường này sẽ hỗ trợ phát triển kinh tế của khu vực. Các đường dây điện sẽ được xây dựng để cấp điện thi công cho công trường và truyền tải điện từ dự án đến lưới điện quốc gia.
Tổng mức đầu tư của Dự án là 386 triệu USD; trong đó 24,6 triệu USD dùng để thực hiện cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (trong đó có khoảng 2 triệu USD dùng cho phát triển sinh kế của nhân dân vùng bị ảnh hưởng) và khoảng 2 triệu USD dùng cho công tác quản lý môi trường.
1.2. Vị trí của Dự án
Dự án thủy điện Trung Sơn sẽ được xây dựng trên dòng sông Mã, cách hợp lưu giữa sông Mã và nhánh suối Quanh khoảng 700m về phía hạ lưu. Dự án sẽ được xây dựng tại xã Trung Sơn, huyện Quang Hóa, tỉnh Thanh Hóa – Việt Nam.
Khu vực xây dựng Dự án nằm gần khu Bảo tồn Xuân Nha, Pù Hu và Hang Kia- Pa Cò

Download Tài liệu

[:]