Đảng bộ Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng.

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Khối các quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, về việc Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện  Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng tại các cơ sở đảng.;

Ngày 18/7/2022, Đảng bộ Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, các đoàn thể trong Công ty

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hải Quân – Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã phổ biến tới cán bộ, đảng viên Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, tập trung vào các chủ đề quan trọng như sau:

  1. Những nội dung chính của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng;
  2. Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “Tự diễn biến”. “Tự chuyển hóa” .
  3. Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/05/2021 về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của bộ chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  4. Những điểm mới của Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 Quy định về những điều đảng viên không được làm là căn cứ quan trọng, hiệu quả để kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý đảng viên vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm;
  5. Tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2022;
  6. Cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina.

Thay mặt toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty, đồng chí Vũ Hữu Phúc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty chân thành cảm ơn Ban Tuyên giáo ĐUK và cá nhân đồng chí Lê Hải Quân đã trực tiếp hướng dẫn, cung cấp các thông tin, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng tới cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty. Đảng ủy Công ty mong muốn ĐUK, đồng chí Lê Hải Quân tiếp tục hỗ trợ Đảng ủy Công ty trong các đợt học tập Nghị quyết tiếp theo.

Một số hình ảnh tại Hội nghị học tập Nghị quyết:

Đồng chí Lê Hải Quân – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Vũ Hữu Phúc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty phát biết khai mạc Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tin & ảnh: Trung Sinh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.