Đại hội Chi bộ 7 nhiệm kỳ 2020 – 2022 – Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn

Được sự thống nhất của Đảng uỷ Công ty TNHH MTV Thuỷ điện Trung Sơn (TSHPCo); vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 3 năm 2020, Đại hội Chi bộ 7 thuộc Đảng bộ TSHPCo được tiến hành tại Hội trường tầng 2, Văn phòng Công ty, xã Trung Sơn, huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá với chủ đề “Đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần đảm bảo sản xuất tin cậy, hiệu quả, kinh tế và an toàn”. 

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo chính trị của chi bộ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2022, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Nam – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 trình bày dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Nam – Bí thư Chi bộ 7 nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ 7 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao là công tác quản lý vận hành thiết bị nhà máy luôn đảm bảo an toàn, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật được GENCO2 giao; công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị (thiết bị Nhà máy và hệ thống cảnh báo khẩn cấp EPP, hệ thống cảnh báo hạ du bằng lời nói) được duy trì thường xuyên; công tác lập phương thức vận hành; công tác an toàn VSLĐ, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; công tác quản lý kỹ thuật, sản xuất.

Trong công tác chính trị, Chi bộ 7 đã chỉ đạo, phối hợp với lãnh đạo Phân xưởng làm tốt công tác tư tưởng, động viên khuyến khích toàn bộ Đảng viên, cán bộ công nhân viên của phân xưởng Vận hành phát huy tính sáng tạo, nỗ lực vượt khó trong công việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của phân xưởng, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đồng chí Trần Ngọc Thành – trình bày nguyên tắc, thể lệ bầu cử chức danh Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã tiến hành bầu đồng chí Nguyễn Văn Nam giữ chức vụ Bí thư chi bộ 7, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đồng chí Nguyễn Nhất Thi Hoạ – Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội Chi bộ 7 nhiệm kỳ 2020-2022 kêu gọi toàn thể đảng viên, đoàn viên và người lao động Phân xưởng Vận hành tiếp tục phát huy truyền thống của Chi bộ, Phân xưởng đoàn kết, nhất trí cao, ra sức phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ 7 nhiệm kỳ 2020-2022.

Tin và ảnh: Nguyễn Nhất Thi Hoạ và Ngô Quốc Đạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *