Công ty TNHH MTV thuỷ điện Trung Sơn tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch hành động khẩn cấp – Công trình thủy điện Trung Sơn năm 2023

Để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du đập khi thủy điện Trung Sơn vận hành điều tiết lũ hồ chứa, trước khi đi vào vận hành Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã lập Kế hoạch hành động khẩn cấp (EPP)- Công trình thủy điện Trung Sơn và được UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt năm 2016.

EPP – Công trình thủy điện Trung Sơn bao gồm các kịch bản vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp hoặc vỡ đập, bản đồ ngập lụt, bản đồ sơ tán dân, hệ thống cảnh báo lũ mốc cảnh báo khu vực ngập lụt, mốc xác định khu vực an toàn để người dân di chuyển đến lánh nạn, biển chỉ dẫn hướng sơ tán lánh nạn, quy ước hiệu lệnh cảnh báo, dự kiến kế hoạch ứng phó, trách nhiệm của TSHPCo, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan, hành động của người dân…vv. EPP là cơ sở cho TSHPCo và các cấp chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan phối hợp triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại cho hạ du do thiên tai gây ra trong mùa lũ hàng năm.

Ngay sau khi EPP công trình thủy điện Trung Sơn được phê duyệt TSHPCo đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, diễn tập theo các kịch bản trong EPP và các nội dung nêu trên cho các cấp chính quyền và người dân các địa phương áp dụng EPP. Thực hiện các quy định của Nghị định số 114/20218/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa cũng như quy định của EPP, hàng năm Công ty đã cập nhật EPP và trình UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận và tổ chức tuyên truyền phổ biến bản cập nhật EPP cho các cấp chính quyền và người dân các địa phương áp dụng EPP.

Năm 2023 EPP- Công trình thủy điện Trung Sơn đã được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận tại Văn bản số 6113/UBND- CN ngày 08/5/2023; Công ty đã thuê đơn vị tư vấn đã cập nhật EPP và cung cấp tài liệu và phổ biến tuyên truyền EPP cho chính quyền và nhân dân khu vực áp dụng EPP (05 huyện: Quan Hóa, Bá Thước, Quan Sơn, Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa và huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình, 38 xã thuộc 5 huyện nêu trên và 30 bản gần hạ lưu đập), để chính quyền địa phương và người dân có những hành động ứng phó phù hợp khi thủy điện Trung Sơn vận hành điều tiết lũ trong mùa lũ năm 2023. Hiện tại  công tác phổ biến tuyên truyền EPP đã hoàn thành.

EPP Công trình thủy điện Trung Sơn từ khi được phê duyệt đến đến nay được quan tâm chỉ đạo của UBND, BCH PCTT & TKCN tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hòa Bình, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền và người dân các địa phương áp dụng EPP nên đã đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ lưu đập khi thủy điện Trung Sơn vận hành điều tiết lũ về hồ chứa;

Trong 6 năm vận hành Nhà máy thuỷ điện Trung Sơn  luôn thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT& TKCN) đảm bảo an toàn và hạn chế thiệt hại do mưa lũ cho vùng hạ du đập.

 Một số hình ảnh công tác tuyên truyền, phổ biên EPP năm 2023

Tuyên tryền phổ biến EPP thủy điện Trung Sơn tại bản Thành Yên xã Thành Sơn, huyên Quan Hóa
Tuyên tryền phổ biến EPP thủy điện Trung Sơn tại  xã Trung Thành, huyên Quan Hóa
Bàn giao tài liệu tuyên tryền phổ biến EPP thủy điện Trung Sơn  năm 2023 cho địa phương

  Tin & ảnh: KTAT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *