Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19

Căn cứ các văn bản của Chính phủ, Bộ, Ngành và các văn bản chỉ đạo của EVN, GENCO 2 V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19;
TSHPCo đã thực hiện các biện pháp để tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:
– Bố trí lịch làm việc từ xa luân phiên cho Người lao động các Phòng/Ban để phòng ngừa dịch bệnh vừa không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
– Bố trí riêng nơi ăn, ở của bộ phận vận hành nhà máy;
– Phun thuốc, vệ sinh sát khuẩn hàng ngày nơi làm việc và nhà ăn tập thể
– Kiểm tra thân nhiệt hàng ngày cho CBCNV tại nơi làm việc
– Đeo khẩu trang tại nơi làm việc;
– Rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng làm việc và nhà ăn tập thể…

Tin và ảnh: Lỷ Trung Sinh