Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) thực hiện các biện pháp đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất

Ngày 29/10/2021, dưới sự chủ trì của ông Vũ Hữu Phúc – Giám đốc, TSHPCo đã  tổ chức cuộc họp trực tuyến để kiểm điểm tình hình thực hiện CĐS trong lĩnh vực sản xuất và CMCN 4.0 của Công ty;

Ông Nguyễn Trường Chinh – Trưởng phòng TCNS báo cáo tổng thể tình hình chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất và CMCN 4.0 mà Tổng Công ty phát điện 2 giao, gồm cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm PMIS; sửa chữa, bảo dưỡng, khai thác hiệu quả thiết bị; xây dựng cho CBCNV trong lĩnh vực kỹ thuật các dashboard để khai thác dữ liệu thuận lợi nhất; ứng dụng hiện trường với mục tiêu 100% cán bộ hiện trường sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động thông minh,…

Với mỗi mục tiêu cụ thể trong năm 2021 – 2022, các Phòng/Ban/PXVH CBCNV đã thực hiện rất tích cực, nhưng cũng có hạng mục tiến độ triển khai còn chậm do nguồn lực công nghệ thông tin còn rất hạn chế và các yếu tố khách quan.

Lãnh đạo Công ty nhấn mạnh, quá trình chuyển đổi số diễn ra liên tục và kéo dài, do đó đòi hỏi các CBCNV và lãnh đạo Phòng/Ban/PXVH cần quyết liệt, nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới.

Để đáp ứng nhiệm vụ EVNGENCO2 giao, Lãnh đạo Công ty sẽ tổ chức họp kiểm điểm định kỳ 2 lần/ tuần. Và đồng thời thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo CĐS, nhằm trao đổi, chia sẻ ý tưởng, phát huy và tiếp thu sáng tạo để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác CĐS.

Một số hình ảnh họp trực tuyến về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số:

Tin và ảnh: Lỷ Trung Sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *