Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020, tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo.

Kế hoạch 5 năm (2016-2020) (KH 5 năm) của TSHPCo được EVNGENCO2 giao tại Quyết định số 359/QĐ-EVNGENCO2 ngày 26/07/2017. Các chỉ tiêu đến nay cơ bản đạt và vượt KH 5 năm. Đối với sản lượng điện sản xuất đã đạt 70% tổng sản lượng giao tại KH 5 năm.

Các tháng còn lại của năm 2020 cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành KH 5 năm của TSHPCo. TSHPCo đã nhận định việc thực hiện các nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2020 để đảm bảo các chỉ tiêu KH 5 năm có những yếu tố thuận lợi cũng như các khó khăn, thách thức như sau:

– Thuận lợi: (i) TSHPCo luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty phát điện 2; (ii) Đội ngũ CBCNV của Công ty có đủ khả năng tiếp thu kỹ thuật công nghệ mới và làm chủ công nghệ từ thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành trong các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn và Tổng công ty.

–  Khó khăn: (i) Lưu vực dòng Sông Mã dốc, thời gian tập trung bùn cát và rác là rất nhanh với lưu tốc lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến việc vận hành công trình đảm bảo an toàn và làm giảm cột nước phát điện đặc biệt là trong mùa lũ: (ii) Thuỷ điện Trung Sơn tiếp tục vận hành theo qui trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Mã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 13/02/2018, việc duy trì mực nước hồ bằng mực nước chết (cao trình 150m) trong thời đoạn từ 15/7 đến 15/9 ảnh hưởng rất lớn đến độ ổn định, tuổi thọ của thiết bị. Mặt khác, việc duy trì mực nước tối đa bằng MNC dẫn đến hồ không có dung tích hữu ích để điều tiết lượng nước về, gây khó khăn cho việc vận hành điều tiết hồ chứa và xây dụng chiến lược vận hành tối ưu để mang lại hiệu quả tối đa trên thị trường điện; (iii) Sản lượng điện trong mùa lũ chính vụ (từ tháng 07-09) của Thủy điện Trung Sơn chiếm tới 55% sản lượng năm, mặt khác thuỷ điện Trung Sơn nằm ở địa bàn có nhiều dự án thuỷ điện lớn như Sơn La, Hoà Bình, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát, Tuyên Quang…. vì vậy việc vận hành phát điện liên tục trong thời điểm mùa lũ rất khó khăn do miền Bắc thừa nguồn và truyền tải điện từ Bắc vào Nam bị hạn chế.

Nhận định tầm quan trọng của các tháng còn lại năm 2020, TSHPCo đã thực hiện các công tác chuẩn bị kỹ càng trước mùa lũ năm 2020 như sau:

– TSHPCo đã hoàn thành các công tác sữa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ các tổ máy.

– Công tác tổ chức lực lượng quản lý vận hành đập, hồ chứa, kiểm tra các hạng mục công trình, thiết bị, công tác chuẩn bị phương tiện, vật tư PCTT năm 2020, công tác kiểm tra rà soát đảm bảo an toàn vùng hạ du đập được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

-Trên cơ sở bản tin nhận định xu thế khí hậu của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và điều kiện thực tế tại Công trình TSHPCo đã xây dựng và phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai- Công trình thủy điện Trung Sơn năm 2020 (Quyết định số 103/QĐ-TĐTS ngày 14/4/2020)

– Ngày 11/05/2020, đoàn công tác EVNGENCO2 đã tiến hành kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động, PCCC&CNCH, PCTT&TKCN, Môi trường, nhìn chung TSHPCo đã thực hiện tốt các quy định của Tập đoàn, Tổng công ty và cơ quan quản lý nhà nước.

Hiện nay các tổ máy thủy điện Trung Sơn đảm bảo vận hành an toàn, ổn định và có độ tin cậy cao tận dụng lượng nước về có khả năng tăng cao vào các tháng tiếp theo của năm 2020, TSHPCo sẽ cố gắng phát với sản lượng 1.252 triệu kwh để đảm bảo tổng sản lượng KH 5 năm.

Đoàn công tác EVNGENCO2 kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động, PCCC&CNCH, PCTT&TKCN, môi trường tại TSHPCo

Đoàn công tác EVNGENCO2 kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động, PCCC&CNCH, PCTT&TKCN, môi trường tại TSHPCo

Tin và bài: Phòng Kế hoạch – Vật tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.