Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) chính thức tiến hành công tác đại tu tổ máy H2 theo phương pháp RCM

Ngay sau khi hoàn thành Công tác đại tu tổ máy H1 vượt tiến độ 2.5 ngày so với kế hoạch, Từ ngày 29/3/2022 tổ máy H2 nhà máy thủy điện Trung Sơn chính thức tạm dừng vận hành để tiến hành đại tu định kỳ theo kế hoạch được Tổng công ty Phát điện 2 và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia phê duyệt. Thời gian dự kiến kéo dài 30 ngày.

Trải qua thời gian 5 năm vận hành TSHPCo  sẽ thực hiện đại tu tổ máy theo phương án kỹ thuật đã được phê duyệt. Các hạng mục đại tu tổ máy H2 bao gồm: Sửa chữa, bảo dưỡng khối thiết bị của tổ máy, tính từ cửa nhận nước đến cửa xả hạ lưu, ngăn lộ trạm phân phối 220 kV và khoảng vượt… thí nghiệm và sửa chữa các tồn tại khiếm khuyết của hệ thống thiết bị được phát hiện trong quá trình vận hành cũng như trong quá trình dừng tổ máy kiểm tra. Quá trình thực hiện theo phương pháp sửa chữa bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy RCM(Reliability Centered Maintenace), phân tích, đánh giá tình trạng hệ thống/thiết bị để lựa chọn cách thức bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy cho nhà máy thủy điện.

Với chủ trương đảm bảo an toàn là trên hết TSHPCo đề cao kỷ luật lao động; chủ động ngăn ngừa không để dịch COVID-19 lây nhiễm trong lực lượng tham gia sửa chữa trong quá trình đại tu… , đảm bảo mục tiêu “thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”  Đảm bảo thiết bị công nghệ luôn ở trạng thái tốt nhất, sẵn sàng vận hành an toàn, ổn định, liên tục cung cấp điện cho hệ thống lưới điện quốc gia.

Một số hình ảnh thực hiện:

Căng dây cảnh báo Đại tu tổ máy H2
Toản cảnh đại tu Tổ máy H2
Cán bộ thực hiện công tác sửa chữa bảo dưỡng hầm Tuabin

Tin và ảnh: Lỷ Trung Sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.