Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn tổ chức thi nâng bậc, giữ bậc và kiểm tra sát hạch nghề năm 2020

Căn cứ Quyết định số 694/QĐ-EVN ngày 22/7/2016 của EVN V/v quy định bồi dưỡng, thi và kiểm tra sát hạch nghề trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam.

Trong 02 ngày, từ ngày 24/3/2021 đến hết ngày 25/3/2021, Hội đồng thi giữ bậc, nâng bậc và kiểm tra sát hạch nghề Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn đã tổ chức thi nâng bậc, giữ bậc và kiểm tra sát hạch nghề cho 29 lao động sản xuất trực tiếp của Phân xưởng vận hành nhà máy thủy điện Trung Sơn.

Kỳ thi giữ bậc, nâng bậc và sát hạch nghề nhằm kiểm tra sát hạch về chuyên môn, kỹ thuật về công tác vận hành nhà máy và sửa chữa thường xuyên đối với Nhà máy thủy điện Trung Sơn, cũng là yêu cầu bắt buộc đối với CBCNV lao động trực tiếp trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Kỳ thi cũng giúp cho NLĐ Phân xưởng vận hành trao đổi, tương tác và củng cố thêm kiến thức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho lao động vận hành Nhà máy thủy điện Trung Sơn

Sau đây là một số hình ảnh tại kỳ thi nâng bậc, giữ bậc và sát hạch nghề năm 2020 của TSHPCo. 

Ông Phạm Văn Cường – Phó Giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng thi thay mặt Hội đồng thi phát biểu khai mạc

Tin và ảnh: Phòng TCNS

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *