Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung chuyển đổi số

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2), Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã thực hiện đầy đủ các nội dung chuyển đối số và chuyển đổi nhận thức.

Toàn cảnh nhà máy

Công ty đã tổ chức thành công chương trình đào tạo chuyên đề “Chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp 4.0”; cử cán bộ công nhân viên tham gia đầy đủ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo về chuyển số do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và EVNGENCO2 tổ chức; triển khai cho tất cả cán bộ công nhân viên tham gia các khóa học về chuyển đổi số trên phần mềm E-learning; tổ chức các buổi đào tạo, hướng dẫn sử dụng các phần mềm công nghệ số bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Công ty cũng đã lập kế hoạch để triển khai các công tác: Nhập số liệu cho phần mềm quản lý kỹ thuật (PMIS), phần mềm quản lý đầu tư xây dựng (IMIS), thực hiện công tác lập và lưu hồ sơ công việc, lập phương án số hóa các thủ tục nội bộ và quy trình nội bộ; hoàn thành các chỉ tiêu cập nhật dữ liệu vào phần mềm PMIS, IMIS, số hóa hồ sơ tài liệu, đáp ứng tiến độ EVNGENCO2 giao trong năm 2021 và xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi nhận thức năm 2022.

TSHPCo tổ chức hội thảo chuyển đổi số trực tuyến.

Trong năm 2022, TSHPCo sẽ tiếp tục triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số theo kế hoạch của EVN, EVNGENCO 2 giao như: Thực hiện sửa chữa bảo dưỡng tổ máy H1, H2 theo phương án RCM; số hóa các phiếu công tác, thao tác, phiếu an toàn… phục vụ công tác sửa chữa bảo dưỡng; hoàn thành nâng cấp và triển khai áp dụng phần mềm quản lý đầu tư xây dựng IMIS 2.0; áp dụng công nghệ số trong theo dõi, quản lý công cụ dụng cụ bằng mã định danh và hình ảnh trực tiếp.

Mục tiêu của đơn vị hướng đến các hoạt động của công ty được số hóa, các hoạt động chưa tự động hóa thành tự động hóa và ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, chất lượng dịch vụ, năng suất lao động và năng lực quản trị.

Tin và ảnh: Trung Sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.