Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn áp dụng công nghệ số trong công tác giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Thực hiện theo quy định của thông tư 17/2021/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên môi trường quy định về giám sát, khai thác sử dụng tài nguyên nước. Từ năm 2020, TSHPCo đã triển khai xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống Quan trắc giám sát, khai thác sử dụng tài nguyên nước theo đúng quy định của Luật Tài nguyên nước.

Nhắm đẩy mạnh áp dụng công nghệ 4.0 và trước yêu cầu về độ chính xác, sự ổn định của hệ thống trong việc quan trắc và truyền số liệu truyền trực tuyến theo thời gian thực với tần xuất 15 phút/lần; Từ ngày 27-29/5/2024, TSHPCo đã tiến hành nâng cấp, thay thế thiết bị truyền tín hiệu Dataloger có tích hợp công nghệ mới, sử dụng sim 4G tốc độ cao đảm bảo tín hiệu truyền về Máy chủ được liên tục; thực hiện nâng cấp trang website giám sát tương thích với hệ thống thiết bị mới.

Cán bộ kỹ thuật Công ty đang tiến hành thay thiết bị Dataloger

Sau quá trình lắp đặt, thử nghiệm, TSHPCo đã hoàn thành và đưa vào vận hành thành công hệ thống Quan trắc giám sát, khai thác sử dụng tài nguyên nước theo thời gian thực, đáp ứng các yêu cầu thông tư 17/2021/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên môi trường.

Với mục tiêu liên tục cải tiến, cập nhật và nâng cấp hệ thống quan trắc tài nguyên nước đã góp phần nâng cao công tác giám sát khai thác tài nguyên nước; giúp lực lượng vận hành tại Nhà máy có thể kiểm soát, giám sát trực tuyến các thông số đo mực nước thượng và hạ lưu đập, các thông số dòng chảy qua tổ máy, qua tràn… kịp thời có các phương án trong công tác vận hành, khai thác nguồn nước hiệu quả, nâng cao hiệu suất sử dụng tài nguyên nước.

Đồng thời, với sự trợ giúp của hệ thống Quan trắc giám sát, khai thác tài nguyên nước theo thời gian thực đã giúp ban Lãnh đạo công ty trong công tác nắm tình hình và điều hành sản xuất điện, có các chỉ đạo kịp thời trong công tác điều tiết mực nước hồ, là tham số quan trọng trong điều hành công tác tham gia thị trường điện của Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn.

Trang website Hệ thống quan trắc giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Sự nâng cấp, cải tiến này góp phần không nhỏ trong hành trình chuyển đổi số của Công ty, đặc biệt thể hiện sự lỗ lực của Công ty trong công tác chuyển đổi số lĩnh vực sản xuất. Trong tương lai, TSHPCo sẽ tiếp tục nghiên cứu, nâng cao năng lực áp dụng các nền tảng số, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, hướng tới mục tiêu xây dựng TSHPCo trở thành doanh nghiệp số.

Tin và ảnh – Mr.An phòng KTAT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *