Công Ty Thủy Điện Trung Sơn: đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất góp phần Hiện Đại Hóa Và Tiết Kiệm Hiệu Quả

Thực hiện hóa các nghị quyết của Tổng công ty phát điện 2 (EVNGENCO2) về chuyển đổi số- hướng đến năm 2025 trở thành doanh nghiệp số, Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã và đang đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số các lĩnh vực hoạt động. Trong đó chuyển số trong lĩnh vực sản xuất mang lại nhiều kết quả quan trọng.

Trong năm 2023, TSHPCo đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tích hợp công nghệ kỹ thuật số vào mô hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí. Tiêu biểu có 2 đề tài chuyển đổi số đã hoàn thành, đưa vào ứng dụng, được Công đoàn EVN, EVNGENCO2 công nhận và được cấp chứng nhận sáng kiến trong chương trình “10 nghìn sáng kiến” do Công đoàn cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động.

Ô.Trần Ngọc Thành Phó quản đốc PXVH đang kiểm tra tình trạng vận hành tổ máy số 2 sau khi áp dụng sáng kiến CĐS

Đề tài “Bổ sung khớp nối liên kết ống bộ làm mát bằng nước và bích kết nối thay thế cho phương pháp hàn đồng của bộ làm mát ổ hướng tua bin (OHTB) – Nhà máy Thủy điện Trung Sơn” là dự án cải tiến liên kết ống bộ làm mát bằng nước và bích kết nối, thay thế phương pháp hàn đồng truyền thống trong việc lắp đặt bộ làm mát ổ hướng tua bin (OHTB). Góp phần đảm bảo cho các tổ máy vận hành an toàn, ổn định, liên tục và mang lại giá trị làm lợi cho Công ty 16 tỷ đồng.

Hình ảnh truyền số liệu vận hành từ Nhà máy về khu quản lý vận hành

Đề tài “Giải pháp kết nối dữ liệu giám sát vận hành Nhà máy Thủy điện Trung Sơn về Khu nhà Quản lý vận hành và Văn phòng Công ty tại Hà Nội” là dự án thực hiện sự tiến xa trong việc kết nối dữ liệu giám sát vận hành từ Nhà máy sản xuất về khu điều hành và văn phòng Hà Nội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi vận hành và đưa ra các quyết định quản lý từ xa một cách hiệu quả, giúp giảm thiểu thời gian gián đoạn sản xuất, nâng cao năng xuất lao động, hiệu quả sản xuất. Dự án đã làm lợi cho Công ty 12 tỷ đồng.

Cả hai đề tài trên đã thể hiện được sự sáng tạo và trí tuệ của CBCNV Công ty, không chỉ mang lại lợi ích ngay lập tức mà còn làm nền tảng cho sự hiệu quả và bền vững trong hoạt động sản xuất. Sự cải tiến này đánh dấu một bước quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của công ty, đặc biệt thể hiện sự lỗ lực của công ty trong công tác chuyển đổi số lĩnh vực sản xuất.
Với mục tiêu xây dựng TSHPCo trở thành doanh nghiệp số, Ban Lãnh đạo cùng nỗ lực của tập thể CBCNV tiếp tục nghiên cứu, nâng cao năng lực áp dụng các nền tảng công nghệ số, ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh, hướng tới mục tiêu đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa chi phí, gia tăng hiệu quả mọi hoạt động để góp phần tạo tiền đề thực hiện chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tin và ảnh: KTAT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *