Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐĐLVN) thực hiện hoạt động giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị tại TSHPCo.

        Thực hiện quy chế giám sát của Bộ Chính trị trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (trừ những vấn đề thuộc bí mật quốc gia), từ ngày 17/7 đến 18/7, CĐĐLVN đã tổ chức thực hiện hoạt động giám sát tại Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn (TSHPCo). Đoàn giám sát gồm có ông Uông Quang Huy – Phó Chủ tịch CĐĐLVN – Trưởng đoàn; ông Vũ Văn Minh – Trưởng Ban CS-PL – TV, thư ký; ông Nguyễn Trung Khang- Trưởng Ban TTND EVN – Thành viên; ông Lê Trọng Tài – Ban TTND EVN – Thành viên; về phía Tổng công ty phát điện 2 (EVNGENCO2) gồm có ông Nguyễn Văn Ngộ – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát điện 2 và các thành viên BCH Công Đoàn Tổng Công ty phát điện 2.

        Thay mặt Đoàn giám sát, ông Uông Quang Huy đã công bố Quyết định thành lập đoàn và nội dung thực hiện giám sát, gồm: (1) Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc, (2) Việc xây dựng và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ông Uông Quang Huy – Phó Chủ tịch CĐĐLVN – Trưởng đoàn công bố Quyết định

        Tiếp đón và làm việc với Đoàn giám sát, về phía TSHPCo có ông Vũ Xuân Dũng – Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty; ông Lê Tấn Duy – Chủ tịch Công đoàn; Ban Lãnh đạo Công ty và Ban Chấp hành Công đoàn và Lãnh đạo phòng chuyên môn.

Ông Vũ Xuân Dũng  – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty phát biểu tại buổi làm việc

        TSHPCo báo cáo về việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Bộ Luật lao động và Thỏa ước lao động tập thể tại TSHPCo, về mô hình tổ chức, định biên, trình độ lao động những thuận lợi và khó khăn và kết quả thực hiện hiện về công tác Công đoàn của TSHPCo. Công đoàn TSHPCo đã thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tại nơi làm việc, Hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc, việc xây dựng, lấy ý kiến của người lao động, ban hành, phổ biến các Quy chế, quy định liên quan đến quyền lợi của người lao động, hoạt động công khai tình hình SXKD, các nội quy, quy chế, quy định nội bộ được thông báo rộng rãi tới CBCNV trong Công ty thông qua hệ thống mạng nội bộ D-Office. Hàng năm Công đoàn TSHPCo đã tổ chức Hội nghị Người lao động, đối thoại với người lao động tại nơi làm việc xoay quanh các chế độ, quyền lợi của người lao động.

        Công đoàn TSHPCo cũng đã tuyên truyền, vận động cho người lao động về quy chế dân chủ, chế độ chính sách cho người động theo quy định, xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, quỹ người lao động cũng như công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động, thường xuyên tổ chức các hoạt động Công đoàn Công ty, công tác an toàn vệ sinh lao động, công tác Văn hóa – Thể thao.

        Thay mặt Đoàn giám sát, ông  Uông Quang Huy Phó Chủ tịch CĐĐLVN ghi nhận những kết quả đã đạt được của TSHPCo về quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, hội nghị người lao động, thỏa ước lao động tập thể cũng như việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật và của Tập Đoàn điện lực Việt Nam cũng như Tổng công ty phát điện 2 và đề nghị TSHPCo tiếp tục phát huy hơn nữa về các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của người lao động.

        Đại diện TSHPCo tiếp thu các ý kiến nhận xét, đánh giá về quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, hội nghị người lao động, thỏa ước lao động tập thể cũng như việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động theo ý kiến của Đoàn đánh giá và cam kết thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan đến người lao động để nâng cao hiệu trong công tác sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đoàn giám sát thực tế tại Nhà máy Thủy điện Trung Sơn

Tin và ảnh: Trung Sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *