Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) thực hiện công tác thí nghiệm các thiết bị điện, dụng cụ điện, tổ máy và TPP 220kV – Nhà máy thủy điện Trung Sơn

Ngày 15/3/2020, TSHPCo đã thực hiện công việc thí nghiệm các thiết bị điện, dụng cụ điện, tổ máy và trạm phân phối 220kV theo đúng quy định của Thông tư 33/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị dụng cụ điện; đồng thời cũng thực hiện công tác vệ sinh xà, sứ cách điện của toàn bộ hệ thống trạm phân phối và đường dây 220kV – Nhà máy thủy điện Trung Sơn.

 Một số hình ảnh thực hiện công tác thí nghiệm và vệ sinh thiết bị Trạm PP 220kV:

Kỹ sư đang kiểm tra các thông số thí nghiệm của thiết bị

Các kỹ sư đang thực hiện công tác kiểm tra thiết bị để thí nghiệm

Công nhân thưc hiện vệ sinh xà, sứ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *