Thư mời chào giá các gói thầu Clip năm 2017

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được một khoản vay từ Ngân hàng tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) bằng những đồng tiền khác nhau để chi cho Dự án Thủy điện Trung Sơn. Một phần khoản tín dụng này sẽ được dành để chi trả các khoản chi hợp lệ cho gói thầu thực hiện chương trình sinh kế (CLIP) năm 2017, dự kiến sẽ thực hiện các công việc sau đây: Cung cấp các cây giống, con giống, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, các dụng cụ…vv.

Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn kính mời các Nhà cung cấp có đủ tư cách hợp lệ tham gia chào giá cho gói thầu trên.

Địa chỉ phát hành Thư chào giá: Tòa nhà VEAM, số 689, đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Điện thoại/Fax: +84 (0) 43 7100596/ +84 (0) 43 7100597

1. Tên dự án: Thủy điện Trung Sơn

2. Tên các gói thầu mời  mua sắm theo hình thức Chào hàng cạnh tranh trong chương trình  CLIP GĐ nhân rộng năm 2017:

2.1. G-EMP-08C-1B “ Cung cấp hạt giống cây trồng các loại  (CLIP GĐ nhân rộng năm 2017)”;

2.2. G-EMP-08C-2B “Cung cấp Gà, Ngan, Vịt giống (CLIP GĐ nhân rộng năm 2017)”;

2.3. G-EMP-08C-4B “Cung cấp Lợn cỏ giống (CLIP GĐ nhân rộng năm 2017)”;

2.4. G-EMP-08C-5B “Cung cấp Lợn giống các loại (CLIP GĐ nhân rộng năm 2017)” gồm 02 lô:

– Lô số 1(G-EMP-08C-4B/L1): Cung cấp Lợn giống lai  (CLIP GĐ nhân rộng năm 2017);

– Lô số 2 (G-EMP-08C-4B/L2): Cung cấp Lợn giống nái địa phương (CLIP GĐ nhân rộng năm 2017;

2.5. G-EMP-08C-6B “Cung cấp Đàn Ong giống (CLIP GĐ nhân rộng năm 2017)”;

2.6. G-EMP-08C-8B “Cung cấp thức ăn chăn nuôi (CLIP GĐ nhân rộng năm 2017)”;

2.7. G-EMP-08C-9B “Cung cấp phân bón các loại (CLIP GĐ nhân rộng năm 2017)”;

2.8. G-EMP-08C-10B “Cung cấp thuốc bảo vệ thực vật (CLIP GĐ nhân rộng năm 2017)”;

2.9. G-EMP-08C-11B “Cung cấp Vác xin các loại (CLIP GĐ nhân rộng năm 2017)”;

2.10. G-EMP-08C-12B “Cung cấp máy nông cụ và  vật tư phi nông nghiệp (CLIP GĐ nhân rộng năm 2017)”;

3. Nguồn vốn: Vốn vay WB.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSCG: từ 15 giờ 00, ngày 16 tháng 03 năm 2017 đến trước 9 giờ 00, ngày 30 tháng 03 năm 2017 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành thư mời chào giá: Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn – Tòa nhà VEAM, số 689, đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Điện thoại/Fax: +84 (0) 43 7100596/ +84 (0) 43 7100597

8. Giá bán: Miễn phí.

9. Bảo đảm dự thầu: Không yêu cầu.

10. Thời điểm đóng thầu 09 giờ 00’,  ngày 30 tháng 03 năm 2017.

11. Thời điểm mở thầu 09 giờ 00’,  ngày 30 tháng 03 năm 2017.

12. Địa điểm nộp Thư chào giá: Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn – Tòa nhà VEAM, số 689, đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội hoặc Ban QLDA thủy điện Trung Sơn, xã Trung Sơn huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.