Thông báo mời thầu: W-MW-08 “Xây dựng kho bảo quản thiết bị nhà máy thủy điện Trung Sơn”

Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn

Địa chỉ: Tòa nhà VEAM, số 689, đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Điện thoại/Fax: +84 (0) 043 7100596/ +84 (0) 043 7100597

Mã số thuế: 0105199463

 1. Tên dự án: Thủy điện Trung Sơn
 2. Tên gói thầu mời thầu: W-MW-08 Xây dựng kho bảo quản thiết bị nhà máy thủy điện Trung Sơn”.
 3. Nguồn vốn: Vốn vay WB.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
 6. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 07 tháng 03 năm 2019 đến trước 09 giờ 00, ngày 05 tháng 04 năm 2019 (trong giờ hành chính).
 7. Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn – Tòa nhà VEAM, số 689, đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Điện thoại/Fax: +84 (0) 43 7100596/ +84 (0) 43 7100597
 8. Giá bán: 1.000.000,00 VND.
 9. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng.
 10. Thời điểm đóng thầu 09 giờ 00’, ngày 05 tháng 04 năm 2019.
 11. Thời điểm mở thầu 09 giờ 30’, ngày 05 tháng 04 năm 2019.