Thông báo mời thầu Lô thầu số 2 (W-MW-03/L2) Thuộc Gói thầu W-MW-03 “Xây dựng các hạng mục tạo cảnh quan nhà máy thủy điện Trung Sơn”.

DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN

Khoản vay số/Tín dụng số/ khoản viện trợ số: 8041-VN

 Tên hợp đồng: ”Trang trí mỹ thuật các hạng mục Cảnh quan nhà máy thủy điện Trung Sơn”.

Số tham chiếu: Lô thầu số 2 (W-MW-03/L2) Thuộc Gói thầu W-MW-03 “Xây dựng các hạng mục tạo cảnh quan nhà máy thủy điện Trung Sơn”.

  1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận tài trợ từ Ngân hàng Thế giới cho chi phí của Dự án thủy điện Trung Sơn, và dự kiến áp dụng một phần để thanh toán theo các hợp đồng cho lô thầu số W-MW-03/L2 thuộc gói thầu W-MW-03 “Xây dựng các hạng mục tạo cảnh quan nhà máy thủy điện Trung Sơn”.
  2. Chủ đầu tư là Công ty TNHH một thành viên thuỷ điện Trung Sơn mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ nộp tham gia đấu thầu cho lô thầu sau đây:

Lô số 2 (W-MW-03/L2) thuộc gói thầu W-MW-03 “Xây dựng các hạng mục tạo cảnh quan nhà máy thủy điện Trung Sơn”. Như sau:

+ Lô số 2: (W-MW-03/L2) “Trang trí mỹ thuật các hạng mục cảnh quan nhà máy thủy điện Trung Sơn”.

Phạm vi công việc của Lô số 2 (W-MW-03/L2) thuộc gói thầu: W-MW-03 “Xây dựng các hạng mục tạo cảnh quan nhà máy thủy điện Trung Sơn” gồm:

+ Lô số 2 (W-MW-03/L2): Trang trí mỹ thuật Biển giới thiệu Nhà máy; Hoa văn tường đầu hồi trong gian máy (Giáp tổ máy số 4); Nội thất phòng điều khiển trung tâm; Chữ công trình tại nhà máy kết hợp trang trí mặt trước Nhà máy; Nội thất phòng truyền thống; Biểu tượng báo hiệu tại ngã 3 đường vào Nhà máy và đường lên đỉnh đập; Cổng số 02 (đường lên đỉnh đập vai trái).

Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng.

  1. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Rộng rãi Trong nước được quy định trong Quy định Đấu thầu Mua sắm cho Bên Vay Tài trợ Dự án Đầu tư: Đấu thầu Mua sắm Hàng hóa, Công trình, Dịch vụ Phi Tư vấn và Dịch vụ Tư vấn trong Tài trợ Dự án Đầu tư, tháng 7 năm 2016 của Ngân hàng Thế giới (“Quy định Đấu thầu Mua sắm”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Quy định Đấu thầu Mua sắm.
  2. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

– Tham gia vào ít nhất hai (2) hợp đồng và đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành trong vòng năm (3) năm qua và có tính chất tương tự như công trình đang đấu thầu, trong đó giá trị tham gia của Nhà thầu lớn hơn 2.600.000.000 Đồng Việt Nam (hai tỷ sáu trăm triệu đồng). Công trình có tính chất quy mô và tính chất tương tự hợp đồng mời thầu, bao gồm: (i) Tương tự về bản chất và độ phức tạp: Hạng mục mỹ thuật thuộc công trình thủy điện; Thi công nội thất; Thi công sa bàn tổng thể dự án; (ii) Tương tự về quy mô công việc: Có giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn giá trị công việc xây lắp yêu cầu;

– Doanh thu xây dựng trung bình hàng năm tối thiểu 6.600.000.000 VNĐ.(sáu tỷ sáu trăm triệu đồng) tính bằng tổng các khoản thanh toán đã được xác nhận cho các hợp đồng đang thực hiện hoặc đã hoàn thành, trong vòng ba (3) năm vừa qua.

Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

  1. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin và kiểm tra Hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính tại địa chỉ ghi dưới đây.
  2. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh bằng tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ mời thầu tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại là: Lô số 2: 1.000.000 VNĐ (một triệu đồng) cho mỗi bộ hồ sơ. Phương thức thanh toán là Tiền mặt. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức giao hồ sơ trực tiếp. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.
  3. Hồ sơ dự thầu phải được chuyển đến địa chỉ ghi ở dưới đây vào lúc hoặc trước 09h00 ngày 24 tháng 9 năm 2018. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai muốn tham gia tại địa chỉ ở dưới đây vào lúc 09h00 ngày 24 tháng 09 năm 2018.
  4. Tất cả các hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo đảm dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.
  5. Địa chỉ nhắc đến ở trên là:

Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà VEAM – Số 689, đường Lạc Long Quân – quận Tây Hồ – thành phố Hà Nội – Việt Nam.

Điện thoại      : (+84) 243 7100596

Fax                  : (+84) 243 7100597