Thông báo mời thầu Gói thầu: W-RE-08 “Sử lý, gia cố các điểm TĐC số 2.3 và 4”

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản vay của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế – IBRD (Ngân hàng Thế giới) cho Dự án thủy điện Trung Sơn, vay số 8041-VN. Một phần của khoản vay này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong hợp đồng được mời thầu dưới đây.

Tất cả các nhà thầu từ các quốc gia hợp lệ theo định nghĩa trong Hướng dẫn Mua sắm bằng Vốn vay IBRD và Tín dụng IDA của Ngân hàng Thế giới và theo Hiệp định Tín dụng đều có thể tham dự đấu thầu.  Riêng đối với các nhà thầu là doanh nghiệp nhà nước Việt nam, cần phải đạt được các yêu cầu sau (i) độc lập về mặt pháp lý và tài chính; (ii) hoạt động theo luật thương mại; (iii) không phải là cơ quan trực thuộc Bên vay hoặc Bên vay lại (Chủ đầu tư dự án hoặc Chủ quản dự án).

Chủ đầu tư là Công ty TNHH một thành viên thuỷ điện Trung Sơn mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ nộp tham gia đấu thầu cho hợp đồng sau đây:

Hợp đồng gói thầu số: W-RE-08 “Sử lý, gia cố các điểm TĐC số 2.3 và 4”.

Phạm vi công việc bao gồm: Gia cố mái taluy dương sau nhà dân bằng neo gia cố và phun vẩy bê tông lưới thép đảm bảo ổn định, xây rãnh thoát nước ở chân mái taluy, thi công đường bê tông, gia cố mái taluy âm bằng đá xây, tường rọ đá.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB)

Hồ sơ mời thầu có thể mua tại địa chỉ dưới đây kể từ  9h00 ngày 29 tháng 06 năm 2017 (trong giờ hành chính), với một khoản lệ phí không hoàn lại là 2.000.000,0 đồng (Hai triệu Việt Nam đồng) cho mỗi bộ hồ sơ.

Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà VEAM, số 698 – Đường Lạc Long Quân – Phường Phú Thượng – Q.Tây Hồ – TP. Hà Nội.

Điện thoại       : 043 7100596

Fax                  : 043 7100597

E-mail              : dauthau.ts@gmail.com

Các nhà thầu quan tâm có thể biết thêm thông tin tại địa chỉ nêu trên.

Hồ sơ dự thầu phải có hiệu lực trong khoảng thời gian là 120 ngày sau khi mở thầu và phải kèm theo bảo lãnh dự thầu có giá trị như quy định trong từng gói thầu.  Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến địa chỉ dưới đây không muộn hơn 9 giờ 00, ngày 28 tháng 07 năm 2017.  Việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai ngay sau khi hết hạn nộp thầu nói trên với sự có mặt của các nhà thầu có nguyện vọng tham dự.

Địa chỉ liên hệ/nộp và mở thầu:

Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà VEAM, số 698 – Đường Lạc Long Quân – Phường Phú Thượng – Q.Tây Hồ – TP. Hà Nội.