Thông báo mời thầu gói thầu VH-NM-07 “Mua sắm phương tiện xe chuyên dùng (xe ô tô 29 chỗ)”

Thông tin chung

Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn; Địa chỉ: Tòa nhà VEAM, số 689 Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội; Điện thoại 04.37100 596; Fax 04.37100597

Phân loại: Dự án đầu tư

Tên gói thầu: VH-NM-07 “Mua sắm phương tiện xe chuyên dùng (xe ô tô 29 chỗ)”;

Tên đự án: Dự án Thủy điện Trung Sơn

Nguồn vốn: Vốn đối ứng trong nước (GENC02)

Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 tháng.

Phương thức hợp đồng: Trọn gói

Tham dự thầu

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.

Thời gian nhận HSDT từ ngày 04/12/2017  đến 9h ngày 11/12/2017.

Mua HSMT: Miễn phí

Địa điểm nhận HSDT: web site: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Mở thầu

Thời điếm mở thầu: 9h ngày 11/12/2017

Địa điểm mở thầu: web site: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Giá gói thầu: 1.500.000.000 VND  (một tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).

Bảo đảm dự thầu

Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh

Số tiền đảm bảo: 20.000.000  VNĐ (hai mươi triệu đồng chẵn)