Thông báo mời thầu gói thầu VH-NM-02 và gói thầu VH-NM-03

Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn; Địa chỉ: Tòa nhà VEAM, số 689 Lạc Long Quân, Phường Phú Thương, Quân Tây Hồ, Thành phố Hà Nôi; Điên thoai 04.37100 596; Fax 04.37100597

Phân loại: Dự án đầu tư

Tên gói thầu: – Gói thầu thứ 1: VH-NM.02 “Xe tải, gắn cẩu tự hành 3 Tấn”

– Gói thầu thứ 2: VH-NM-03 “Ca nô (máy 100HP) 7 chỗ ngồi phục vụ kiểm tra lòng hồ”

Tên dự án: Dự án Thủy điện Trung Sơn

Nguồn vốn: Vốn đối ứng trong nước (GENC02)

Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

Phương thức hợp đồng: Trọn gói

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.

Thời gian nhận HSDT từ 13/12/2016 đến 9h ngày 23/12/2016.

Mua HSMT: Miễn phí

Địa điểm nhận HSDT: web site: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Mở thầu

Thời điếm mở thầu: 9h ngày 23/12/2016

Địa điểm mở thầu: web site: http://muasamcong.mpi.gov.vn