Thông báo mời thầu Gói thầu TV-05.CTC “Tư vấn khảo sát, thiết kế cảnh quan nhà máy và nhà truyền thống Dự án Thủy điện Trung Sơn”

Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn

Địa chỉ: Tòa nhà VEAM, số 689, đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Điện thoại/Fax: +84 (0) 43 7100596/ +84 (0) 43 7100597

Mã số thuế: 0105199463

Nội dung đăng tải thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: TV-05.CTC “Tư vấn khảo sát, thiết kế cảnh quan nhà máy và nhà truyền thống Dự án Thủy điện Trung Sơn”.

     – Loại gói thầu:

          Xây lắp       Mua sắm hàng hóa       Tư vấn       Phi tư vấn       Hỗn hợp

 • Giá gói thầu: 830.378.000 đồng.
 • Nội dung chính của gói thầu: Lựa chọn Tư vấn cho công tác khảo sát, lập thiết kế cơ sở + tổng mức đầu tư, lập thiết kế bản vẽ thi công + dự toán, hồ sơ mời thầu xây lắp cho hạng mục tạo cảnh quan Công trình và Nhà truyền thống – Công trình thủy điện Trung Sơn.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng.
 • Hình thức Hợp đồng: Trọn gói.
 1. Tên dự án: Thủy điện Trung Sơn
 2. Nguồn vốn: Đối ứng trong nước (Genco2).
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 9 giờ 00, ngày 25 tháng 10 năm 2017 đến trước 9 giờ 00, ngày 15 tháng 11 năm 2017 (trong giờ hành chính) .
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn – Tòa nhà VEAM, số 689, đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Điện thoại/Fax: +84 (0) 43 7100596/ +84 (0) 43 7100597
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.
 8. Thời điểm đóng thầu 9 giờ 00, ngày 15 tháng 11 năm 2017.
 9. Thời điểm mở thầu 9 giờ 30’, ngày 15 tháng 11 năm 2017.