Thông báo mời thầu gói thầu Gói thầu TV-NM.01 “Cung cấp bản tin dự báo khí tượng thủy văn phục vụ quản lý vận hành”

Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn

Địa chỉ: Tòa nhà VEAM, số 689, đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Điện thoại/Fax: +84 (0) 43 7100596/ +84 (0) 43 7100597

Mã số thuế: 0105199463

Nội dung đăng tải thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: TV-NM.01 “Cung cấp bản tin dự báo khí tượng thủy văn phục vụ quản lý vận hành”.

     – Loại gói thầu: Hỗn Hợp

 • Giá gói thầu: 1.062.980.000 đồng.
 • Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp số liệu dự báo khí tượng thủy văn đặc biệt trong mùa mưa lũ đảm bảo quá trình quản lý và vận hành hồ chứa Nhà máy thủy điện Trung Sơn
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
 • Hình thức Hợp đồng: Trọn gói.
 1. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh điện 2017.
 2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
 3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
 4. Bảo đảm dự thầu:

– Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh

– Số tiền đảm bảo: 15.000.000 (Mười lăm triệu đồng chẵn).

 1. Thời gian phát hành HSMT: từ 9 giờ 00, ngày 31 tháng 10 năm 2017 đến trước 9 giờ 00, ngày 21 tháng 11 năm 2017 (trong giờ hành chính) .
 2. Địa điểm phát hành HSMT: Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn – Tòa nhà VEAM, số 689, đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Điện thoại/Fax: +84 (0) 43 7100596/ +84 (0) 43 7100597
 3. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.
 4. Thời điểm đóng thầu 9 giờ 00’, ngày 21 tháng 11 năm 2017.
 5. Thời điểm mở thầu 9 giờ 00’, ngày 21 tháng 11 năm 2017.