Thông báo mời thầu gói thầu G-RE-11.B ”Cung cấp và lắp đặt loa đài (phục vụ truyền thông)” dự án Thủy điện Trung Sơn

Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn

Địa chỉ: Tòa nhà VEAM, số 689, đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Điện thoại/Fax: +84 (0) 43 7100596/ +84 (0) 43 7100597

Mã số thuế: 0105199463

  1. Tên dự án: Thủy điện Trung Sơn
  2. Tên các gói thầu mời mua sắm theo hình thức chào hàng cạnh tranh:

Tên gói thầu: G-RE-11.B ”Cung cấp và lắp đặt loa đài (phụ vụ truyền thông)”

Giá gói thầu: 94.649.500 đồng

  1. Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Thế giới
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
  3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn, một túi hồ sơ
  4. Thời gian phát hành HSYC: từ 9 giờ 00, ngày 28 tháng 12 năm 2016 đến trước 9 giờ 00, ngày 06 tháng 01 năm 2017 (trong giờ hành chính).
  5. Địa điểm phát hành HSCG: Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn – Tòa nhà VEAM, số 689, đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Điện thoại/Fax: +84 (0) 43 7100596/ +84 (0) 43 7100597
  6. Giá bán 01 bộ HSCG: miễn phí
  7. Bảo đảm dự thầu: Không yêu cầu
  8. Thời điểm đóng/mở thầu:

Thời điểm đóng thầu 9 giờ 00, ngày 06 tháng 01 năm 2017.

Thời điểm mở thầu 9 giờ 30’, ngày 06 tháng 01 năm 2017