Thông báo mời thầu gói thầu: G-EMP-08C-13B “Cung cấp Bò giống cho các điểm TĐC số 4 – huyện Vân Hồ (CLIP GĐ nhân rộng năm 2017)”

Gói thầu: G-EMP-08C-13B “Cung cấp Bò giống cho các điểm TĐC  số 4 – huyện Vân Hồ  (CLIP GĐ nhân rộng năm 2017)” bao gồm 03 lô thầu:

– Lô số 1: G-EMP-08C-13B/L1“Cung cấp Bò giống cho điểm TĐC  – Suối Nón 1 (CLIP GĐ nhân rộng năm 2017)”;

– Lô số 2: G-EMP-08C-13B/L2 “Cung cấp Bò giống cho điểm TĐC  – Suối Nón 2  (CLIP GĐ nhân rộng năm 2017)”;

– Lô số 3: G-EMP-08C-13B/L3 “Cung cấp Bò giống cho điểm TĐC  – Thảm Tôn  (CLIP GĐ nhân rộng năm 2017)”;

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản vay của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế – IBRD (Ngân hàng Thế giới) cho Dự án thủy điện Trung Sơn, vay số 8041-VN. Một phần của khoản vay này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong hợp đồng được mời thầu dưới đây.

1. Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn (sau đây gọi tắt là TSHPCo) là chủ đầu tư dự án thủy điện Trung Sơn thông báo mời đấu thầu có sự tham gia cộng đồng  gói thầu G-EMP-08C-13B “Cung cấp Bò giống cho các điểm TĐC  số 4 – huyện Vân Hồ  (CLIP GĐ nhân rộng năm 2017) thuộc dự án thủy điện Trung Sơn.

2. TSHPCo kính mời tất cả các đoàn thể, nhóm cộng đồng, Tổ và Các nhân trong xã trên địa bàn các huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu cung cấp: Bò giống .

3. Các tổ chức, nhóm cộng đồng, Tổ và Cá nhân có nguyện vọng tham gia đăng ký tại Văn phòng Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn tại công trường, bản Co Me, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa từ 10h ngày 13/11/2017 đến  trước 09h00, ngày 20 tháng 11 năm 2017.

4. Các tổ chức đoàn thể, nhóm cộng đồng, Tổ có nguyện vọng tham gia đấu thầu các gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thêm các thông tin tại:

Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn. Trụ sở: Tầng 6, Tòa nhà VEAM, ngõ 689, đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 043.7100596  Fax: 043.7100597/ Hoặc tại Văn phòng Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn tại công trường, bản Co Me, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Người liên hệ: Ông Hoàng Vĩnh Thắng  (Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu). Điện thoại: 0935599899.

Trân trọng./.