Thông báo mời thầu Gói thầu BV-NM-05 “Cung cấp dịch vụ bảo vệ, vệ sỹ tại nhà máy”

Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn

Địa chỉ: Tòa nhà VEAM, số 689, đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Điện thoại/Fax: +84 (0) 43 7100596/ +84 (0) 43 7100597

Mã số thuế: 0105199463

Nội dung đăng tải thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: BV-NM-05 “Cung cấp dịch vụ bảo vệ, vệ sỹ tại nhà máy”.

     – Loại gói thầu: Phi tư vấn

 • Giá gói thầu: 562.296.000 đồng.

– Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ Bảo Vệ tại công trình Nhà máy thủy điện Trung Sơn (xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.

 • Hình thức Hợp đồng: Trọn gói.
 1. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh điện 2017
 2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
 3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
 4. Thời gian phát hành thư mời chào giá: từ 9giờ 00, ngày 27 tháng 10 năm 2017 đến trước 9 giờ 00, ngày 08 tháng 11 năm 2017 (trong giờ hành chính).
 5. Địa điểm phát hành thư mời chào giá: Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn – Tòa nhà VEAM, số 689, đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Điện thoại/Fax: +84 (0) 43 7100596/ +84 (0) 43 7100597
 6. Giá bán: Miễn phí
 7. Bảo đảm dự thầu: 8.000.000 VNĐ.
 8. Thời điểm đóng thầu 9 giờ 00’, ngày 08 tháng 11 năm 2017.
 9. Thời điểm mở thầu 9 giờ 00’, ngày 08 tháng 11 năm 2017.