Thông báo mời thầu gói thầu AT-NM-01 “Cung cấp lắp đặt hệ thống báo hiệu đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, dự án Thủy điện Trung Sơn”

 1. Tên gói thầu: AT-NM-01 “Cung cấp lắp đặt hệ thống báo hiệu đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, dự án Thủy điện Trung Sơn”

– Loại gói thầu: Xây lắp

– Giá gói thầu: 435.476.794đồng.

– Nội dung chính của gói thầu: Nhà thầu thực hiện “Cung cấp lắp đặt hệ thống báo hiệu đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, dự án Thủy điện Trung Sơn” dự kiến sẽ thực hiện các công việc sau đây:

Hệ thống báo hiệu đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường thủy gồm hệ thống phao tiêu biển báo nguy hiểm ở thượng, hạ lưu công trình để phòng ngừa các phương tiện và người dân đến gần công trình. Hệ thống phao tiêu biển báo dự kiến lắp đặt ở thượng lưu đập, cách đập khoảng 300m, hệ thống gồm phao tiêu có đèn cảnh báo ở lòng hồ, biển báo cấm luồng, cấm đi qua lại, cấm neo đậu, biển báo thông tin nhà máy thủy điện Trung Sơn. Tại hạ lưu cách nhà máy khoảng 350m hệ thống gồm các loại biển báo nhà máy nhà máy thủy điện Trung Sơn, cấm luồng, cấm đi qua lại, cấm đỗ, cấm neo đậu.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 tháng.

– Hình thức Hợp đồng: Trọn gói.

 1. Tên dự án: Thủy điện Trung Sơn
 2. Nguồn vốn: Vốn đối ứng trong nước (GENCO2).
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
 5. Thời gian kết thúc phát hành YCBG: 9 giờ 00, ngày 08 tháng 9 năm 2017 (phát hành trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành YCBG: Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn – Tòa nhà VEAM, số 689, đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Điện thoại/Fax: +84 (0) 43 7100596/ +84 (0) 43 7100597.
 7. Giá bán 01 bộ YCBG: Miễn phí.
 8. Bảo đảm dự thầu: Không yêu cầu.
 9. Thời điểm đóng thầu 9 giờ 00’, ngày08 tháng 9 năm 2017.
 10. Thời điểm mở thầu 9 giờ 00’, ngày 08 tháng 9 năm 2017.