Thông báo mời thầu có sự tham gia của cộng đồng

Nội dung thông báo mời chào hàng như sau:

 1. Tên gói thầu:

– Gói thầu G-EMP-08C-10A “Mua sắm máy bơm, vật tư (làm chuồng, trại), dụng cụ, nông cụ  sản xuất và chế biến”.

– Gói thầu (G-EMP-08C-11A/L2): Mua sắm máy nông cụ phục vụ chế biến (CLIP giai đoạn nhân rộng đợt 1 năm 2016)

– Loại gói thầu: Xây lắp  Mua sắm hàng hóa   Phi tư vấn  Hỗn hợp 

– Giá gói thầu: G-EMP-08C-10A: 133.275.450VND và Gói thầu (G-EMP-08C-11A/L2): 668.918.250 VND

– Nội dung chính của các gói thầu:   Mua sắm máy bơm, vật tư (làm chuồng, trại), dụng cụ, nông cụ  sản xuất và chế biến và Mua sắm máy nông cụ phục vụ chăn nuôi và chế biến (CLIP giai đoạn nhân rộng đợt 1 năm 2016)

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng

 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: thủy điện Trung Sơn
 2. Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Thế giới
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn, một túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 16giờ00, ngày 22 tháng 11 năm 2016 đến trước 9giờ00, ngày 30 tháng 11 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn – Tòa nhà VEAM, số 689, đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Điện thoại/Fax: +84 (0) 43 7100596/ +84 (0) 43 7100597
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: miễn phí
 8. Bảo đảm dự thầu: Không yêu cầu
 9. Thời điểm đóng thầu: 16hgiờ00, ngày 22 tháng 11 năm 2016
 10. Thời điểm mở thầu: 9hgiờ00, ngày 30 tháng 11 năm 2016