Thông báo mời thầu chào hàng cạnh tranh trong nước gồm các gói thầu CLIP giai đoạn sau nhân rộng (CLIP- 2) năm 2019

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được một khoản vay từ Ngân hàng tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) bằng những đồng tiền khác nhau để chi cho Dự án Thủy điện Trung Sơn. Một phần khoản tín dụng này sẽ được dành để chi trả các khoản chi hợp lệ cho các gói thầu thực hiện chương trình sinh kế (CLIP) năm 2019 để  thực hiện các công việc cung cấp các cây giống, con giống cho công đồng bị ảnh hưởng.

Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn kính mời các Nhà cung cấp có đủ tư cách hợp lệ tham gia chào giá cho các gói thầu trên.

Địa chỉ phát hành Thư chào giá: Tòa nhà VEAM, số 689, đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Điện thoại/Fax: +84 (0) 43 7100596/ +84 (0) 43 7100597

 1. Tên dự án: Thủy điện Trung Sơn
 2. Tên các gói thầu mời mua sắm theo hình thức Chào hàng cạnh tranh trong chương trình CLIP giai đoạn sau nhân rộng  (Clip 2) năm 2019:

2.1. G-EMP-08.D-1A : Cung cấp hạt giống cây trồng các loại CLIP -2 (GĐ sau nhân rộng ) năm 2019.

2.2. G-EMP-08.D-2A: Cung cấp Gà giống CLIP -2 (GĐ sau nhân rộng ) năm 2019.

2.3. G-EMP-08.D-3A: Cung cấp Ngan giống CLIP -2 (GĐ sau nhân rộng ) năm 2019.

2.4. G-EMP-08.D-4A: Cung cấp Bò cái giống sinh sản CLIP -2 (GĐ sau nhân rộng) năm 2019.

2.5. G-EMP-08.D-5A: Cung cấp Cá Trắm giống nuôi lồng CLIP -2 (GĐ sau nhân rộng) năm 2019

2.6. G-EMP-08.D-6A: Cung cấp các loại Cá thả lòng hồ CLIP -2 (GĐ sau nhân rộng) năm 2019

 1. Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Thế giới.
 2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
 3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
 4. Thời gian phát hành HSCG: từ 09 giờ 30, ngày 03 tháng 9 năm 2019 đến trước 9 giờ 30, ngày 13 tháng 9 năm 2019 (trong giờ hành chính).
 5. Địa điểm phát hành thư mời chào giá: Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn – Tòa nhà VEAM, số 689, đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Điện thoại/Fax: +84 (0) 43 7100596/ +84 (0) 43 7100597
 6. Giá bán: Miễn phí.
 7. Bảo đảm dự thầu: Không yêu cầu.
 8. Thời điểm đóng thầu 09 giờ 30’, ngày 13 tháng 9 năm 2019.
 9. Thời điểm mở thầu 09 giờ 30’, ngày 13 tháng 9 năm 2019.
 10. Địa điểm nộp Thư chào giá: Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn – Tòa nhà VEAM, số 689, đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội