Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu VT-NM-04 “ Gia hạn license của hai thiết bị Firewall internet Sophos SG210”

Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn

Địa chỉ: Tòa nhà VEAM, số 689, đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Điện thoại/Fax: +84 (0) 43 7100596/ +84 (0) 43 7100597

Mã số thuế: 0105199463

Nội dung đăng tải thông báo mời thầu:

1. Tên gói thầu: VT-NM-04 “ Gia hạn license của hai thiết bị Firewall internet Sophos SG210”

– Loại gói thầu: Phi tư vấn

–  Giá gói thầu: 126.297.000 đồng.

– Nội dung chính của gói thầu: Gia hạn license của hai thiết bị Firewall internet Sophos SG210.

– Thời gian thực hiện hợp đồng:  01 tháng.

–    Hình thức Hợp đồng: Trọn gói.

2. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh điện năm 2018.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

5. Thời gian phát hành bản Yêu cầu báo giá từ  9giờ 00, ngày 01 tháng 3 năm 2018 đến trước 9 giờ 00, ngày 06 tháng 3 năm 2018 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm phát hành thư mời chào giá: Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn – Tòa nhà VEAM, số 689, đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Điện thoại/Fax: +84 (0) 43 7100596/ +84 (0) 43 7100597

7. Giá bán: Miễn phí

8. Bảo đảm dự thầu: Không yêu cầu.

9. Thời điểm đóng thầu 9 giờ 00’, ngày 06 tháng 3 năm 2018.

10. Thời điểm mở thầu 9 giờ 00’, ngày 06 tháng 3 năm 2018.