Thông báo mời chào giá gói thầu G-EMP-09 “Thả bù cá” và gói thầu G-EMP-08C-10B “Cung cấp thuốc bảo vệ thực vật (CLIP GĐ nhân rộng năm 2017)

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được một khoản vay từ Ngân hàng tái thiết vàPhát triển Quốc tế (IBRD) bằng những đồng tiền khác nhau để chi cho Dự án Thủy điện Trung Sơn. Một phần khoản tín dụng này sẽ được dành để chi trả các khoản chi hợp lệ cho gói thầu G-EMP-09 “Thả bù cá” và gói thầu G-EMP-08C-10B “Cung cấp thuốc bảo vệ thực vật (CLIP GĐ nhân rộng năm 2017)

Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn sẽ thực hiện các gói thầu sau đây:

  1. Gói thầu G-EMP-09 “Thả bù cá”: Cung cấp và thả cá tại 04 điểm trong khu vực hồ chứa thủy điện Trung Sơn (Suối Quanh – Bản Đông Tà Lào; xã Trung Sơn; xã Mường Lý; Thị trấn Mường Lát).
  2. Gói thầu G-EMP-08C-10B “Cung cấp thuốc bảo vệ thực vật (CLIP GĐ nhân rộng năm 2017)”: Cung cấp thuốc bảo vệ thực vật các loại phục vụ cho thực hiện sinh kế GĐ nhân rộng năm 2017.

Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn kính mời các Nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ tham gia chào giá cho gói thầu trên.

            – Địa điểm phát hành miễn phí thư mời chào giá: Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn – Tầng 6, Tòa nhà VEAM, số 689, đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng quận Tây Hồ, TP Hà Nội; Điện thoại: 043.7100596  Fax: 043.7100597.

– Thời gian phát hành miễn phí thư mời chào giá:

+ Gói thầu G-EMP-09: Từ 9h00’ ngày 06 tháng 06 năm 2017 đến 9h00’ ngày 16 tháng 06 năm 2017 (trong giờ hành chính).

+ Gói thầu G-EMP-08C-10B: Thời gian phát hành miễn phí thư mời chào giá: Từ 9h00’ ngày 06 tháng 06 năm 2017 đến 14h00’ ngày 16 tháng 06 năm 2017 (trong giờ hành chính).

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (Shopping).

– Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

  • Thời gian thực hiện hợp đồng: (i) Gói thầu G-EMP-09: 03 tháng; (ii) Gói thầu G-EMP-08C-10B: 02 tháng.
  • Hình thức Hợp đồng: Trọn gói.

– Hạn chót tiếp nhận Hồ sơ chào giá là: (i) Gói thầu G-EMP-09: 9h00’, ngày 16/06/2017; (ii) Gói thầu G-EMP-08C-10B: 14h00’, ngày 16/06/2017.

– Thời điểm mở thầu là:  (i) Gói thầu G-EMP-09: 9h00’, ngày 16/06/2017; (ii) Gói thầu G-EMP-08C-10B: 14h00’, ngày 16/06/2017.