Thông báo mời bày tỏ quan tâm gói thầu C-EMP-24 “Tư vấn đánh giá cuối kỳ CLIP, TĐC và dân tộc thiểu số”.

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được một khoản vay từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế – IBRD (WB) để thực hiện Dự án Thủy điện Trung Sơn. Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (HPTRUNGSON CO.,LTD) sử dụng một phần vốn vay cho những khoản chi hợp lệ thuộc dịch vụ tư vấn của gói thầu gói thầu C-EMP-24 “Tư vấn đánh giá cuối kỳ CLIP, TĐC và dân tộc thiểu số”.

Dự án đã xây dựng một Chương trình TĐC, khôi phục sinh kế và phát triển DTTS (RLDP) nhằm giảm nhẹ các tác động bất lợi đến cuộc sống và sinh kế của các hộ BAH nói riêng và cộng đồng dân cư khu vực dự án nói chung.

Dịch vụ tư vấn của gói thầu này nhằm mục tiêu đánh giá toàn bộ RLDP. Mục tiêu chung của cuộc đánh giá nhằm: (1) Đánh giá kết quả, mức độ đạt được các chỉ số của PDO (chỉ số kết quả thực hiện mục tiêu) và các tác động thông qua việc thực hiện RLDP; (2) Đưa ra các khuyến nghị cũng như bài học kinh nghiệm từ việc thực hiện RLDP; (3) Đề xuất các giải pháp cho tương lai nếu có

Việc đánh giá bao gồm tất cả các thành phần RLDP trong thời gian thực hiện 2012-2019, và trên toàn bộ khu vực dự án RLDP.. Cuộc đánh giá cần trả lời các câu hỏi: (i) các hộ bị ảnh hưởng đã được nhận hết tiền đền bù, hỗ trợ và tái định cư chưa?; (ii) Sinh kế của các hộ bị ảnh hưởng có được duy trì hoặc cải thiện so với mức trước khi triển khai dự án không?; (iii) năng lực thực hiện sinh kế được cải thiện như thế nào ở cấp bản; và (iv) sự tham gia và mức độ hài lòng của người dân với các hoạt động của dự án (tái định cư, phục hồi sinh kế, dân tộc thiểu số)

HPTRUNGSON CO.,LTD mời các đơn vị tư vấn/nhóm tư vấn trong nước và ngoài nước có năng lực, kinh nghiệm liên quan gửi Hồ sơ bày tỏ quan tâm cho dịch vụ Tư vấn của gói thầu trên. Hồ sơ bày tỏ quan tâm phải bao gồm các thông tin chính sau: i) Thư bày tỏ quan tâm; ỉi) Hồ sơ pháp lý; iii) Hồ sơ năng lực (về tổ chức, nhân sự, tài chính); iv) Kinh nghiệm của tu vấn (các họp đồng tương tự của đơn vị tư vấn đã thực hiện trong thời gian 5 năm gần đây). Nhà thầu có Hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu sẽ được mời tham gia đấu thầu.

Hình thức lựa chọn tư vấn: Dựa trên năng lực tư vấn (CQS)

Hồ sơ bày tỏ quan tâm được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh và lập thành 03 bản, trong đó có 01 bàn gốc và 02 bản sao.

Hạn cuối nộp Hồ sơ bày tỏ quan tâm là 17h00 (giờ Việt Nam) ngày 20/08/2019. Hồ sơ bày tỏ quan tâm gửi về địa chi:

Ông Hoàng Ngọc Hiển – Giám đốc Ban Quản lý dự án

Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn, Tầng 6, Tòa nhà VEAM – Số 689, đường Lạc Long Quân – quận Tây Hồ – thành phố Hà Nội – Việt Nam.

Điện thoại      : (+84) 243 7100596;  Fax  : (+84) 243 7100597.