Thông báo Kết quả tuyển dụng lao động vận hành Nhà máy thủy điện Trung Sơn

Căn cứ kết quả phỏng vấn tuyển dụng lao động vận hành nhà máy thủy điện Trung Sơn ngày 21/12/2015;

Căn cứ đề nghị của Hội đồng tuyển dụng lao động vận hành nhà máy thủy điện Trung Sơn

Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) thông báo kết quả tuyển dụng lao động như sau:

Chi tiết xem Tại đây

Đề nghị các ứng viên trúng tuyển đến TSHPCo để thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng lao động.

– Thời gian: 9h00 ngày 13/01/2016

– Địa điểm: Văn phòng Ban QLDA thủy điện Trung Sơn, bản Co Me, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

– Chi tiết xin liên hệ:

Ông: Nguyễn Văn Nam – Trưởng phòng Chuẩn bị sản xuất. Điện thoại: 0903 457 486. Email:namnv@trungsonhp.vn.

Trân trọng thông báo.