Thông báo kết quả tuyển dụng lao động bảo trì, sửa chữa Nhà máy thủy điện Trung Sơn

Căn cứ biên bản làm việc ngày 24/5/2016 của Hội đồng tuyển dụng Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn Về việc kết quả phỏng vấn tuyển dụng lao động bảo trì, sửa chữa nhà máy thủy điện Trung Sơn;

Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) thông báo kết quả tuyển dụng lao động bảo trì, sửa chữa NMTĐ Trung Sơn như sau:  (Danh sách chi tiết : Xem tại đây)

Đề nghị các ứng viên trúng tuyển đến TSHPCo để thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng lao động và làm các thủ tục đi đào tạo bảo trì, sửa chữa tại Nhà máy thủy điện Hòa Bình

– Thời gian: 7h30 ngày 01/6/2016

– Địa điểm: Văn phòng Ban QLDA thủy điện Trung Sơn, bản Co Me, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

– Chi tiết xin liên hệ: Ông: Nguyễn Văn Nam – Trưởng phòng Chuẩn bị sản xuất. Điện thoại: 0903 457 486. Email:namnv@trungsonhp.vn.

Trân trọng thông báo.