Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu W-EMP-03 ‘Xây dựng trạm, bổ sung mốc khu bảo tồn’

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu W-EMP-03 “Xây dựng trạm, bổ sung mốc khu bảo tồn”

Tên dự án:  Thủy điện Trung Sơn

Quốc gia: Việt Nam

Số dự án: P084773

 

Số hiệu gói thầu: W-EMP-03

Mô tả: Xây dựng trạm, bổ sung mốc khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa và Xuân Nha, tỉnh Sơn La.

Thời hạn hợp đồng: 03 tháng

Đồng tiền đánh giá: đồng Việt Nam

 

Nhà thầu được chỉ định thầu:

Tên: Công ty CP Đầu tư Phát triển ĐHT

Địa chỉ: Số 66, khu Tân Tiến, thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Giá hợp đồng:  398.039.000 VND(đãbao gồm thuế VAT)

Thông tin chung về gói thầu
Số tham chiếu của HĐ/gói thầu W-EMP-03
Chịu sự xem xét trước
Mô tả HĐ/gói thầu Xây dựng trạm, bổ sung mốc khu bảo tồn
Thời hạn HĐ 03 tháng
Đồng tiền đánh giá Đồng Việt Nam
Thông tin chi tiết về nhà thầu

Tên nhà thầu

Địa chỉ Nhà thầu

Tình trạng

Giá HĐ

(VNĐ)

Lý do từ chối

Công ty CP Đầu tư Phát triển ĐHT

Thanh Hóa, Việt Nam

Được chỉ định thầu

398.039.000

Không