Thông báo kết quả gói thầu W-RE-05 “Khai hoang đồng ruộng ở tỉnh Thanh Hóa”

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

Gói thầu W-RE-05 “Khai hoang đồng ruộng ở tỉnh Thanh Hóa”

Tên dự án:  Thủy điện Trung Sơn

Quốc gia: Việt Nam

Số dự án: P084773

 

Số hiệu gói thầu: W-RE-05

Mô tả: Khai hoang đồng ruộng ở tỉnh Thanh Hóa

Thời hạn hợp đồng: 08 tháng

Đồng tiền đánh giá: đồng Việt Nam

 

Nhà thầu được trao thầu:

Tên: Công ty cổ phần xây dựng thương mại 559

Địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Giá chào thầu khi mở thầu: 12.278.108.986 VNĐ

Giá đánh giá (ở loại tiền đánh giá): 7.980.770.841 VNĐ (đã tính đến giảm giá)

Giá hợp đồng: 7.980.770.841 VNĐ (đã bao gồm các loại thuế, phí)

 

Các Nhà thầu được đánh giá:

Tên: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Đông Nam

Địa chỉ: Việt Nam

Giá chào thầu khi mở thầu: 17.934.563.000 VNĐ

Giá đánh giá (ở loại tiền đánh giá): 15.244.378.807 VNĐ

 

Tên: Công ty Cổ phần xây dựng Xuân Mai

Địa chỉ: Việt Nam

Giá chào thầu khi mở thầu:  17.963.611.000 VNĐ

Giá đánh giá (ở loại tiền đánh giá): 15.089.433.000 VNĐ

 

Tên: Công ty TNHH Xây dựng Hùng Sơn

Địa chỉ: Việt Nam

Giá chào thầu khi mở thầu:  14.817.302.000 VNĐ

Giá đánh giá (ở loại tiền đánh giá): 13.336.717.293 VNĐ

 

Tên: Công ty cổ phần xây dựng thương mại 559

Địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Giá chào thầu khi mở thầu: 12.278.108.986 VNĐ

Giá đánh giá (ở loại tiền đánh giá): 7.980.770.841 VNĐ (đã tính đến giảm giá)

 

 (Các) Nhà thầu bị từ chối: Không có

 

Thông tin chung về gói thầu
Số tham chiếu của HĐ/gói thầu W-RE-05
Chịu sự xem xét trước Không
Mô tả HĐ/gói thầu Khai hoang đồng ruộng ở tỉnh Thanh Hóa
Thời hạn HĐ 08 tháng
Ngày ký HĐ  10/10/2014
Đồng tiền đánh giá Đồng Việt Nam
Thông tin chi tiết về từng nhà thầu  

Tên nhà thầu

 Địa chỉ Nhà thầu

Tình trạng

Giá đấu thầu khi mở thầu (VNĐ)

Giá đấu thầu được đánh giá (VNĐ)

Giá HĐ

(VNĐ)

Lý do từ chối

Công ty CP đầu tư xây dựng hạ tầng Đông Nam

Việt Nam

Được đánh giá

17.934.563.000

15.244.378.807

Không

Công ty CP xây dựng thương mại 559

Việt Nam

Được đánh giá và được trao hợp đồng

12.278.108.986

7.980.770.841

7.980.770.841

Không

Công ty CP xây dựng Xuân Mai

Việt Nam

Được đánh giá

17.963.611.000

15.089.433.000

Không

Công ty TNHH xây dựng Hùng Sơn

Việt Nam

Được đánh giá

14.817.302.000

13.336.717.293

Không

 

Email phản hồi bài viết Chia sẻ qua Facebook Chia sẻ qua Google Plus Chia sẻ qua LinkedIn