Thông báo kết quả đấu giá thanh lý vật tư, phế liệu thu hồi Gói thầu G-MW-03 và G-MW-02

THÔNG BÁO

 

Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn thông báo Kết quả đấu giá thanh lý vật tư, phế liệu thu hồi gói thầu G-MW-03, G-MW-02 – Dự án Thuỷ điện Trung Sơn” với các nội dung chính sau:

– Nhà thầu được chọn thu mua phế liệu là: Công ty TNHH Mạnh Cường – Địa chỉ: Khu phố 6 – P.Bắc Sơn-TX.Bỉm Sơn – tỉnh Thanh Hóa.

– Giá thu mua: 350.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

– Loại hợp đồng: trọn gói.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.

Trân trọng./.