Thông báo danh sách ứng viên dự phỏng vấn tuyển dụng lao động bảo trì, sửa chữa thường xuyên Nhà máy thủy điện Trung Sơn

Căn cứ quy định các tiêu chí xét tuyển lao động bảo trì, sửa chữa thường xuyên Nhà máy thủy điện Trung Sơn;

Công ty TNHH thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã xét 37 bộ hồ sơ của các ứng viên, và đã lựa chọn được 20 ứng viên đạt yêu cầu (có danh sách kèm theo Chi tiết Tại đây).

TSHPCo trân trọng thông báo và kính mời các ứng viên đạt yêu cầu tới phỏng vấn tuyển dụng lao động bảo trì, sửa chữa thường xuyên Nhà máy thủy điện Trung Sơn, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 8h00’, ngày 24/5/2016 (Sáng thứ 3)

2. Địa điểm: Tại Văn phòng Ban QLDA thủy điện Trung Sơn, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Yêu cầu: Các ứng viên tới phỏng vấn phải mang theo các giấy tờ gốc, gồm (i) Giấy Chứng minh nhân dân; (ii) bằng tốt nghiệp; (iii) giấy tờ chứng minh kinh nghiệm làm việc để đối chiếu.

TSHPCo trân trọng thông báo để các ứng viên biết và thực hiện.

Trân trọng./.